Choose language Home > Article displaySkip Navigation Links Thursday 17 April 2014
Advertising / Contact  

Omvendt betalingspligt for moms ved handel fra 1. juli
26 June 2012 kl. 17:00 / Metal
Print Tip Debat
Når en dansk virksomhed sælger metalskrot til en anden dansk virksomhed, er der fremover omvendt betalingspligt for momsen. Det sker for at forhindre momssvig i forbindelse med handel med metalskrot.
Den omvendte betalingspligt gælder både for virksomheder med momspligtige aktiviteter og virksomheder med momsfrie aktiviteter. Reglerne for afregning af moms ved køb af metalskrot er således de samme, uanset om købet bliver foretaget hos udenlandske eller danske virk somheder. Ved salg til private gælder momslovens almindelige regler for opkrævning, angivelse og afregning af moms.
Virksomheder uden momspligtige aktiviteter skal registreres ho s SKAT, når de er betalingspligtige for køb af metalskrot.
Det betyder omvendt betalingspligt:
Omvendt betalingspligt betyder, at du som sælger af metalskrot til danske virk somheder ikke skal beregne og betale moms. Du skal derfor ikke længere opkræve mo ms på den faktura, du udsteder til køber. I stedet er det den danske virksomhed (køberen), der på grundlag af fakturaen, skal beregne og betale 25 procent dansk moms.
Bestemmelsen træder i kraft den 1. juli 2012, hvilket betyder, at indenlandsk handel med metalskrot bliver omfattet af omvendt betalingspligt.
Sådan laver du din faktura
Når du udsteder en faktura til køber, skal den ikke længere indeholde en opkrævning af moms. I stedet skal du på fakturaen skrive, at det er køber, som skal beregne og indberette momsen. Du kan for eksempel skrive:
" Reverse charge".
Moms af køb af metalskrot
Køber skal angive moms af køb af metalskrot via momsangivelsen i rubrikken: Udgående moms.
Sælger skal angive salgsprisen af virksomhedens leverancer af metalskrot i momsangivelsens rubrik C.
Godtgørelse eller fradrag på momsangivelsen Er du som køber momsregistreret, har du fradragsret efter momslovens almindelige bestemmelser. Det betyder, at hvis du har fuld fradragsret, kan du sk rive den beregnede moms af køb med metalskrot i rubrikken: Købsmoms (indgående moms).
Selvom nettoresultatet af momsen for den omvendte betalingspligt bliver 0 kr., har du stadig pligt til at angive den beregnede moms og den fradragsberettigede købsmoms.mola
 
 
 Also read...
19 March 2008
Nyt Demmeler svejseplan
7 October 2009 kl. 9:00
VISTAGY'S FiberSIM Software Reduces Time "From Art to Part" by Over 70% on the SpaceX Dragon Spacecraft
16 December 2008
Samarbejde om fræsning
6 March 2007
Investering for og i fremtiden
14 February 2011 kl. 17:15
EMO Hannover 2011 supplies ideas and solutions for urgent issues
Tip a friend...
Your name:
*
Your email:
*
To email:
*


0
Post a comment!
Here you may express your opinion.
In order to participate in the debate, you must be logged in.
If you are not a registered user, you can create a new account by following this link. The registration process only takes a minute.
LOG IN
Email:
Password:
Remember me
New user
Forgot password
No comments posted yet.

All material on this site is protected by the law regarding copyright. Pictures and text may not be copied, sold or distributed further without permission.
Jern og Maskinindustrien
Smedeholm 12-14, 1. th., DK-2730 Herlev | Tel: +45 70 11 37 00 | Email:
red@jernindustri.dk