Choose language Home > Article displaySkip Navigation Links Wednesday 23 April 2014
Advertising / Contact  

Miljøstyrelsen skyder gråspurve med kanoner
6 August 2012 kl. 5:00 / Debat / Af Debatindlæg af chefkonsulent i Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten
Print Tip Debat
Hvorfor etablere en helt ny indsamleruddannelse for en professionel branche, som bare gør det, de altid har gjort?
Mens sommerferien er over os, har Miljøstyrelsen sendt en ændring af miljøbeskyttelsesloven i høring. Det ville jo være dejligt, hvis der ikke var nogen, der opdagede denne høring, så slipper man jo for at skulle forholde sig til alle mulige kommentarer. Men her kommer én.
Ændringen indeholder nemlig et eklatant eksempel på overregulering fra det offentliges side i form af et gebyr for en indsamleruddannelse. Tidligere er det bestemt, at alle virksomheder, der indsamler genanvendeligt erhvervsaffald eller på anden måde håndterer den type affald, skal have en person på ledelsesniveau, som har gennemgået en såkaldt indsamleruddannelse. På den måde kan virksomhederne indberette oplysninger om affaldsstrømmene i et såkaldt affaldsdatasystem.
Man vil altså etablere en uddannelse for en professionel branche, der har årelang erfaring med affaldshåndtering. Nu skal de så lige pludselig til at have en uddannelse for at lave det, de altid har gjort.
Er der behov for en indsamleruddannelse?
Det virker oplagt at spørge, om der overhovedet et reelt behov for en indsamleruddannelse? Uddannelsen har været undervejs siden 2009 og er aldrig blevet etableret, og fristen for indsamleres pligt til at være i besiddelse af et indsamlerbevis har miljøstyrelsen derudover udskudt indtil den 1.
januar 2014. Det vil sige, at der mindst kommer til at gå fem år, før uddannelsens opstart. De virksomheder, der skal indberette til affaldsdatasystemet på nuværende tidspunkt har allerede indberettet for år 2010, år 2011 og vil forventeligt nå at indberette for år 2012 og 2013, inden den nye indsamleruddannelse bliver etableret.
Continues...
1
2
 
Page 1 of 2
 
 
Show original picture
Josefine Thrane Sletten, chefkonsulent, Dansk Erhverv
Tip a friend...
Your name:
*
Your email:
*
To email:
*


0
Post a comment!
Here you may express your opinion.
In order to participate in the debate, you must be logged in.
If you are not a registered user, you can create a new account by following this link. The registration process only takes a minute.
LOG IN
Email:
Password:
Remember me
New user
Forgot password
No comments posted yet.

All material on this site is protected by the law regarding copyright. Pictures and text may not be copied, sold or distributed further without permission.
Jern og Maskinindustrien
Smedeholm 12-14, 1. th., DK-2730 Herlev | Tel: +45 70 11 37 00 | Email:
red@jernindustri.dk