Dansk opfindelse skal gøre solceller til hver mands eje
Af Jakob Povl Holck  (19. april 2010 kl. 9:15)

Dansk verdenspatent inden for solenergi kan skabe et nyt industrieventyr på linje med vindmøllerne.


Bag SunSil står en gruppe institutionelle og private investorer med iværksætteren Erik Hansen i spidsen.


Ved at kombinere traditionelle solceller med en verdenspatenteret styring er det lykkedes det danske teknologiselskab SunSil A/S at udvikle en "plug and play" løsning, der skal gøre solceller til hver mands eje.

Prototypen er på vej til typegodkendelse og den egentlige produktion begynder i Toftlund i Sønderjylland umiddelbart efter sommerferien.

Virksomheden, der i dag beskæftiger knap 20 medarbejdere, venter i løbet af andet halvår at fordoble antallet af ansatte.

Udviklingen af løsningen, som teknologieksperter betegner som solenergiens svar på Apples iPAD, beløber sig indtil nu til godt 70 mio. kr.

Andre ser lanceringen, som starten på en ny industri, der kan få samme betydning for udnyttelse af solenergien, som vindmøllerne har haft for anvendelsen af vindkraft.

Konceptet

Hemmeligheden bag konceptet er den måde, hvorpå solcellerne indbyrdes er forbundet til en styring, der igen er knyttet til en inverter.

Det gør det muligt at omdanne jævnstrømmen til vekselstrøm, og dermed sende den direkte ud i det almindelige elnet.

Den enkelte bruger får altså strømmen leveret fra eget anlæg, mens eventuel overskydende strøm sendes ud i det offentlige net, hvor det afregnes til dagspris.

De enkelte solcellepaneler på to gange en meter kan sættes sammen til individuelle løsninger ved hjælp af et "plug and play" system.

Det muliggør løsninger, der kan tilpasses private, boligselskabet, landbrug og industrivirksomheder.

Netop den indbyrdes forbindelse mellem solcellerne gør, at SunSil har løst problemet med nedfaldne blade, mågeklatter og skyggen fra træer og skorstene.

I et traditionelt anlæg kan et enkelt eller to nedfaldne blade betyde, at et helt solcellepanel falder ud.

Det sker ikke i SunSils løsning.

Her er det blot de solceller, der direkte er dækket af bladet, der holder op med at producere energi.

Resten af panelet fungerer.

Det betyder, at SunSils løsning per år leverer mellem 30 og 40 pct. mere energi end standardløsninger.

Den patenterede elektronik muliggør, at det enkelte solcellepanel kan overvåges fra en PC.

Samtidig vil de enkelte paneler blive forsynet med en unik kode, der fungerer som tyverisikring.

Økonomi

Investeringen i et anlæg, der skal dække en traditionel husholdning med et forbrug på omkring 5.000 KWh vil koste omkring 100.000 kr. og bestå af 12-13 solcellepaneler.

Investeringen vil være tjent hjem på mindre end 10 år, forlyder det.

Anlægget har en garanteret levetid på 25 år, og det betyder, at brugeren over en 25-årig periode vil opnå en nettogevinst på godt 40.000 kr.

Med et traditionelt anlæg vil tilbagebetalingstiden være 16,5 år.

Produktion

SunSil vil i 2010 producere 1.000 systemer på virksomheden i Toftlund.

I 2011 planlægger man at tage en automatisk produktionslinje i brug og derved øge antallet til 50.000 paneler svarende til en effekt på 15 Megawatt.

I 2016 når produktionen op på en halv million med en total effekt på 150 Megawatt.

99 procent af produktionen ventes i første omgang eksporteret til Tyskland og de sydlige Europa, hvor de klimatiske forhold gør det endnu mere rentabelt at investere i solcelleteknologi.

I Spanien er det eksempelvis muligt at nå en tilbagebetaling på under et år.

Dansk Solcelleforenings mål er, at fem pct. af det samlede el-forbrug i 2020 kommer fra solcelleløsninger.

EU's målsætning er til gengæld på 12 pct. af den samlede elproduktion i 2020.

SunSils solcellepaneler, der i 2011 vil koste 6-7.000 kr. per styk, planlægges distribueret gennem autoriserede el-installatører og via byggemarkeder.

Iværksætteren

Bag SunSil står en gruppe institutionelle og private investorer med iværksætteren Erik Hansen i spidsen.

Erik Hansen er elektronikingeniør og har grundlagt en række markante virksomheder.

Det begyndte i Esbjerg med Danish Process Control, der leverede kommunikations-løsninger til offshore-industrien.

Selskabet blev solgt til Semco.

Partner Electric i Toftlund solgte Erik Hansen for trekvart milliard til Englands næststørste bank National West.

Herefter fulgte Toftlund-firmaet Penta Com, der udviklede trådløse termostater.

Det blev solgt til Danfoss.

Siden stod Erik Hansen bag redningen af Topsil Semiconductor i Frederikssund. Det forlod han efter den krise, som udløstes i kølvandet på terroraktionen i New York i 2001.

Det var i TopSil han for alvor så mulighederne i solenergien.

Udviklingsarbejdet, som i dag har resulteret i det verdenspatenterede system, indledte han i 2005.