Investor skyder penge i Solum
(4. januar 2010)

LD Invest Equity tilfører 23 millioner kroner i Solum A/S for at sikre yderligere vækst. Virksomhedens stifter, Christian B.S. Christensen, fortsætter sammen med LD Invest Equity som hovedaktionær i Solum A/S, der er moderselskab i Solum Gruppen.Solum Gruppen omsætter for cirka 75 millioner kroner med en EBITDA på cirka 12 millioner kroner, og har cirka 45 medarbejdere, som udvikler, etablerer og driver komposterings- og biomasseanlæg.

Virksomheden er, i kraft af sin egenudviklede biomasse-teknologi, pioner i forhold til at udnytte ressourcer, som de fleste steder i verden stadig betragtes som affald. Virksomhedens anlæg udnytter dagrenovation, haveaffald, erhvervsaffald og andet organisk affald til fremstilling af biogas, elektricitet, gødning og forædlede jordprodukter til for eksempel fodbold- og golfbaner.

Sammenlignet med forbrændingsanlæg, giver Solum Gruppens biomasseanlæg en væsentlig reduktion af CO2-udledningen. Biogassen anvendes til f.eks. opvarmning og produktion af elektricitet, og vil på længere sigt kunne distribueres via naturgasnettet.

Komposten indeholder store mængder næringsstoffer og binder kulstof i jorden, og er derfor et klimavenligt og miljørigtigt produkt til landbruget.

Solum Gruppen driver, og er medejer af, en række behandlingspladser og biomasseanlæg i Danmark og Norge. Det første danske anlæg ved Holbæk har siden 2003 behandlet dagrenovation fra 9 nordvestsjællandske kommuner. Virksomheden har derudover bl.a. en behandlingsplads i Frederikssund, og er i færd med at etablere en ny plads i Roskilde, hvor der udover kompost skal produceres biobrændsel samt sorteres og recirkuleres erhvervsaffald.

Solum Gruppen har de seneste år oplevet stigende international efterspørgsel.

Der er aktuelt drøftelser med flere udenlandske partnere i bl.a. USA og Thailand, ligesom flere danske kommuner har vist interesse for biomasseanlæggene. Et nyt EU-affaldsdirektiv, som begrænser brugen af lossepladser i alle EU-lande, forventes at blive en kraftig vækstdymano for Solum Gruppen.

Jan Hove Sørensen, Partner hos LD Invest Equity siger: - Solum Gruppens tilgang til affaldshåndtering har et meget stort dansk og internationalt potentiale, fordi deres anlæg reducerer drivhusgasser, og omdanner affald til energi og gode kompostprodukter. Deres koncepter gør dem til en attraktiv partner for lokale myndigheder og affaldsselskaber i store dele af verden. At vi så tilmed får lov til at arbejde sammen med en ledelse, der har arbejdet med området i mere end 20 år, og som besidder stor erfaring og et stærkt netværk, gør os blot endnu mere sikre på, at det bliver en attraktiv investering for os.

Grundlægger og ejer af Solum Gruppen, Christian B.S. Christensen, siger:

- Vi er glade for - og stolte over - at få LD Invest Equity som medejer. De formår at tiltrække nye kræfter til bestyrelsen, som har betydelig erfaring med projektstyring og international forretningsudvikling. Det sammenholdt med kapitaltilførslen fra LD Invest Equity gør, at vi kan ekspandere hurtigere og mere sikkert, end vi måske ellers ville have været i stand til.

mola