Babcock & Wilcox Vølund får finsk gennembrud på kraftvarmeværk
(28. februar 2011 kl. 9:00)

Babcock & Wilcox Vølund A/S har fået det ønskede gennembrud på det finske marked, hvor virksomheden netop har underskrevet en kontrakt med EkoKem OY om udvikling, design, produktion og levering af et nyt kraftvarmeværk, som skal producere el og fjernvarme baseret på forbrænding af affald.


Vi er med til at håndtere udfordringen med de voksende mængder affald, den øgede miljøbevidsthed og det stigende behov for energi i form af elektricitet og fjernvarme. Netop inden for dette område har Babcock & Wilcox Vølund i de seneste år opnået en førerposition baseret på vores danskudviklede viden og teknologier, siger adm. direktør John Veje Olesen.


Aftalen har en værdi af cirka 180 millioner kroner. EkoKem OY er Finlands ledende virksomhed inden for overordnet miljø management – herunder affaldshåndtering, håndtering af farligt affald, forurenet vand og jord - og energiproduktion baseret på affald. Det nye kraftvarmeværk bliver en udvidelse af et allerede eksisterende kraftvarmeværk i Riihimäki nord for Helsinki.

- Vi er specielt glade for, at den nye ordre er landet i Finland. For i Skandinavien har vi i snart mange år haft en markedsandel på over 50 procent af alle kraftvarmeværker, som er baseret på forbrænding af affald. Nabolandet Finland har derimod indtil videre været meget tilbageholdende med at investere i denne type miljøvenlige teknologier – og vi har haft svært ved at etablere os på dette marked. Men EU’s nye direktiver om affaldshåndtering og forbud mod deponering af affald har helt sikkert været med til at åbne døren for Babcock & Wilcox Vølund til Finland. Vi har derfor store forventninger om, at vi med en stærk reference til EkoKem fremover også kan vinde andre af de anlæg til energiproduktion baseret på forbrænding af affald, som allerede er langt fremme i planlægningen, siger adm. direktør John veje Olesen fra danske Babcock & Wilcox Vølund A/S.

Den nye ordre er en god afslutning på året for den verdensførende miljøvirksomhed, som således allerede ved årets start havde en sikret ordreportefølje på over én milliard kroner. Den nye ordre i Finland er med til at cementere virksomhedens førerposition inden for udvikling af viden, teknologi og levering af komplette anlæg til energiproduktion baseret på forbrænding af stort set alle typer affald.mola