Frank Faurholt ny formand for Dansk Automationsselskab
(20. marts 2012)

Jern og Maskinindustrien har modtaget en beskrivelse af DAu’s kurs mod fremtiden af selskabets nye formand, Frank Faurholt.


- Det arbejde, der for alvor blev påbegyndt i 2011 med integrationen i DI ITEK, er nu fuldført, og vi står i dag med det perfekte fundament for at videreudvikle DAu, fastslår Frank Faurholt, formand for DAu.


Som nyvalgt formand for Dansk Automationsselskab (DAu) er det med stor respekt for vores forenings historie og vores medlemmer at jeg sætter mig i formandsstolen.

DAu er en traditionsrig organisation, der gennem 50 år har været med til at præge udviklingen inden for automation og industriel it.

Vi har vores teknologiske rødder inden for forskning og undervisning.

Vi har fulgt med udviklingen og har nu vores hovedfokus på at formidle viden og erfaring omkring automation og industriel it, med en strategisk og forretningsmæssig vinkel, uden selvfølgelig at glemme vores teknologiske udgangspunkt.

DAu er i dag en moderne og slagkraftig non-profit organisation, der målrettet arbejder på at skabe de bedst mulige rammer for at fastholde og tiltrække medlemmer og tilbyde ydelser af meget høj faglig kvalitet og relevans.

Det arbejde, der for alvor blev påbegyndt i 2011 med integrationen i DI ITEK, er nu fuldført, og vi står i dag med det perfekte fundament for at videreudvikle DAu.

En organisation som DAu har kun en berettigelse, hvis vi kan tilbyde ydelser og indflydelse, der giver mening og værdi for vores medlemmer og andre brugere af vores aktiviteter.

Med integrationen i DI ITEK opnår DAu et særdeles stærkt setup til at fremme erfaringsudveksling og øge den politiske bevågenhed omkring automation.

Sammen med DI ITEK har vi en fælles målsætning om at kæmpe på alle fronter i forhold til at fastholde og videreudvikle industrielle arbejdspladser i Danmark.

Som ny formand vil jeg intensivere dette arbejde og derved positionere DAu endnu mere centralt i denne dialog.

Det er min grundholdning at en konkurrencedygtig dansk industri bygger på optimal anvendelse af automation og industriel it.

Kun herved kan vi hurtigt og effektivt udvikle og producere produkter og ydelser med stor fleksibilitet, høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser.

Forkert anvendelse af automation og industriel it er blot en udgift for virksomheden.

Lykkes man derimod med at gøre automation og industriel it til en del af virksomhedens overordnede forretningsstrategi, vil virksomheden opleve at produktionen hænger optimalt sammen med virksomhedens øvrige aktiviteter og dermed bidrage positivt til både top- og bundlinie.

Ligeledes har vi behov for at tiltrække og fastholde unge veluddannede mennesker til vores branche.

Dette gælder på alle niveauer og inden for alle de discipliner, hvor det indgår i automation og industriel it.

Også i den sammenhæng har DAu en vigtig opgave, og vi vil intensivere vores samarbejde med de danske uddannelsesinstitutioner.

DAu har behov for et stærkt økonomisk fundament for at kunne udføre vores arbejde.

Vores primære indtægtskilder er vores kontingenter og vores konferencer.

DAu har i dag en solid økonomi med styr på vores omkostningsstruktur, og vi står godt rustet til fremtiden.

Et øget aktivitetsniveau kræver dog endnu mere fokus på både indtægter og en stram omkostningsstyring.

Mit hovedfokus i den kommende tid vil være at øge vores kontingentindtægter via flere medlemmer og abonnementer.

Vi har defineret en fleksibel og attraktiv tilknytningsstruktur, der muliggør at den enkelte virksomhed kan vælge netop den tilknytning der passer bedst.

Se www.dau.dk for yderligere informationer omkring dette emne. Der er store personlige fordele for ved at være tilknyttet DAu via medlemskab eller abonnement:

Ÿ Networking og personlig udvikling via deltagelse på vores konferencer og ERFA-grupper

Ÿ Faglig udvikling og inspiration

Ÿ Modtage DAu bladet 4 gange årligt

Ÿ Fuld adgang til www.dau.dk

Ÿ Deltagelse på DAu konferencer til meget attraktive priser

Ÿ Deltage i forenings- og udvalgsarbejde, herunder planlægning af konferencer

Branding af virksomheder

Ligeledes er der mange fordele for din virksomhed ved at være tilknyttet DAu:

Ÿ Branding af virksomheden via DAu

Ÿ Erhvervs- og uddannelsespolitisk indflydelse via DAu og DI ITEK

Ÿ Tiltrække og fastholde high performer medarbejdere

Ÿ Forøget konkurrenceevne med faglige medarbejderkompetencer som er up to date (konferencer, blad, hjemmeside, ERFA grupper etc.)

Ÿ Deltage på mini-messer på DAu konferencer til attraktive priser

Kontakt meget gerne vores sekretariat, hvis du ønsker en yderligere dialog omkring tilknytning til DAu. jphMød DAu på www.dau.dk


Vores hjemmeside www.dau.dk er nu toptunet og fremstår professionelt og giver os et fleksibelt og kraftfuldt værktøj til at kommunikere med vores medlemmer, abonnenter og andre med interesse for vores forening og vores aktiviteter.


Herfra skal lyde en stor opfordring til at besøge vores hjemmeside og bl.a. hente informationer omkring vores afholdte konferencer og ikke mindst kommende arrangementer.


DAu’s elektroniske nyhedsmail


På vores hjemmeside kan du også gratis og helt uforpligtende tilmelde dig vores elektronisk DAu-Nyhedsmail.


Som modtager af vores DAu-Nyhedsmail, vil du altid være sikker på at få en indbydelse til vores konferencer i god tid, således at du har mulighed for at vurdere indhold og relevans, samt selvfølgelig afsætte tid i din kalender.


Bliv inspireret via DAu Bladet


Som DAu medlem eller abonnent modtager du 4 gange årligt vores DAu Blad.


Også DAu bladet er blevet moderniseret og fremstår nu i et flot og læsevenligt design med et indhold af højt fagligt kvalitet.


Vi er utroligt stolte af vores DAu Blad og arbejder hårdt på at fastholde bladets centrale rolle i vores forening.

Vi ved at DAu Bladet læses af rigtigt mange og giver læseren inspiration til det fortsatte arbejde med automation og industriel it.Kom i dialog via LinkedIn


Som noget relativt nyt har vi oprette en åben gruppe på LinkedIn (DAu - Dansk Automationsselskab).


Vi er allerede godt på vej mod de 600 medlemmer og det giver os en yderligere platform til at kommunikere med alle med interesse for automation og industriel it.


Herfra skal lyde en stor opfordring til at tilmelde dig denne gruppe, for derigennem både at støtte op omkring DAu og være opdateret omkring vores aktiviteter.

Bliv opdateret via DAu-konferencer


Som et helt centralt emne, vil jeg selvfølgelig nævne vores 4 årlige DAu-konferencer.


Her har vi oplevet en stigende interesse og tilslutning, hvilket selvfølgelig blot motiverer os yderligere i forhold til at planlægge endnu flere.


På www.dau.dk kan du finde informationer og indtryk fra vores seneste DAu konferencer.

Det er jo på DAu konferencerne at vi mødes for at blive inspireret, udveksle viden og erfaringer, samt i det hele taget være sammen med kollegaer i branchen.

Konference om PLC-teknologi


Ligeledes skal jeg selvfølgelig allerede nu gøre lidt reklame for vores kommende DAu-konference der afholdes før sommerferien hos DTU i Lyngby.


Her stiller vi skarpt på nogle af de helt centrale temaer i automation, nemlig PLC’erne med tilhørende kommunikations teknologier.


Vi tager et kritisk eftersyn af den aktuelle situation omkring PLC, SoftPLC, Embedded-systemer og Industri PC’er.

Hvilke muligheder findes der og hvilke trends ses?

Ligeledes kikker vi på, hvordan stillingen er i feltbuskrigen.

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen d. 14. juni og følg med på http://www.dau.dk

Gå ikke glip af denne unikke mulighed for at kikke leverandørerne i kortene og blive opdateret, således at du kan træffe de rigtige valg.

Ta’ dialogen via ERFA grupper


Vi har også en Safety ERFA gruppe, der jævnligt afholder møder.


Her tages forskellige relevante emner op til diskussion og gruppen finder fælles løsninger på udfordringerne.


Et endnu stærkere team


På seneste repræsentantskabsmøde fik vi også valgt en ny bestyrelse for DAu.


Vi har nu et endnu stærkere team med repræsentanter fra både slutbrugere, rådgivere, systemintegratorer, OEM/EPC’er og produktleverandører.


Vi har bestyrelsesmedlemmer med forskellige interesser og kompetencer, således at vi dækker bredt og kan arbejde på mange fronter.

Vi har dog det tilfælles, at vi brænder for automation og industriel it.

Vi motiveres af foreningsarbejdet og dermed arbejdet i DAu.

Det er mit håb at denne motivation vil smitte af på vores kommende aktiviteter, således at du fremover vil få endnu mere glæde og gavn af DAu.

Om Frank Faurholt


Frank Faurholt er uddannet Maskinmester hos A.P. Møller og dimitterede fra Københavns Maskinmesterskole i 1986.


Herefter fulgte en reserveofficers-uddannelse i Søværnet.

Efterfølgende blev han ansat hos Otto Nielsen Emballage, der var en produktionsvirksomhed inden for plastemballage.

I 1991 begyndte han hos Siemens i Ballerup og har siden arbejdet med både undervisning, teknisk support, produktmanagement, salg og ledelse.

Forløbet har også budt på en periode med udstationering i hovedkontoret i Nürnberg.