Brasiliansk offshoreordre til Alfa Laval
(26. marts 2012 kl. 9:30)

Specialisten inden for varmeoverførsel, centrifugal separation og væskehåndtering, Alfa Laval, har vundet en ordre på levering af varmevekslere til et stort olieselskab i Brasilien. Ordrens værdi er på cirka 130 mio. svenske kroner og forventes leveret i 2012.


Alfa Lavals varmevekslere skal installeres på offshore olieplatforme, hvor de skal anvendes til at genindvinde varme fra den centrale separationsproces.

- Vi har arbejdet med olie- og gasindustrien i Brasilien i mere end 40 år. I den periode har vi udviklet nye produkter og procesløsninger for at møde de høje krav for olieproduktion på dybt vand, siger Lars Renström, adm. direktør og koncernchef for Alfa Laval. Ordren bekræfter vores evne til at levere energibesparende løsninger til dette marked.

Mange oliefelter i havet ud for Brasiliens kyst indeholder tung råolie blandet med store mængder vand, hvilket kræver meget varme, når vandet skal separeres fra olien. Ved at anvende Alfa Lavals varmevekslere er det muligt at udvinde varme fra selve processen og anvende den til at opvarme råolien, hvilket resulterer i en meget energieffektiv løsning.mola