Kyocera køber Unimerco
(29. juni 2011 kl. 9:00)

Det japanske konglomerat Kyocera overtager Unimerco Group A/S og alle tilhørende selskaber pr. 11. juli 2011. Unimerco fortsætter alle aktiviteter som selvstændig enhed i Kyocera-gruppen, ligesom ledelse og alle medarbejdere fortsætter i det nye selskab. For Unimerco medfører ejerskiftet blandt andet et større produktprogram og flere medarbejdere.


- Vi sælger nu for at globalisere vores virksomhed, udtaler adm. direktør Kenneth Iversen, Unimerco A/S.


Unimerco Group A/S er solgt til "Kyocera Fineceramics GmbH", Esslingen, Tyskland, der er den europæiske del af den japanske koncern Kyocera. Salget medfører, at Unimerco ændrer navn til "Kyocera Unimerco". Selskabet fortsætter som selvstændig global koncern i Kyocera-gruppen.

- Når vi har besluttet at sælge nu, så skyldes det først og fremmest hensynet til en hurtigere globalisering. Vores store internationale kunder kræver vores tilstedeværelse stadig flere steder, og vi har ikke den fornødne ledelseskapacitet til flere sideløbende etableringer. Vi har heller ikke overalt en etableret kundemasse, som fra begyndelsen kan retfærdiggøre de store investeringer. Det kan Kyocera bringe os. Endelig så er vi for mit eget vedkommende nødt til at imødese et generationsskifte i løbet af et par år eller tre, udtaler adm. direktør Kenneth Iversen.

Den samlede ledelse med koncernadministrerende direktør Kenneth Iversen i spidsen fortsætter samtlige Unimercos aktiviteter og produktgrupper i Kyocera Unimerco. I løbet af kort tid vil organisationen dog få et japansk islæt i både produktions- og økonomifunktioner, ligesom der fremover vil være en japansk vice president med arbejdssted i hovedsædet i Sunds.

Kyoceras overtagelse af Unimerco-koncernen forventes at føre til højere vækst og en udvidelse af medarbejderstaben i alle Kyocera Unimerco selskaber, ligesom samarbejdet med alle kunder og leverandører ønskes fortsat og udvidet.

Såvel produktmæssigt som geografisk komplementerer de to selskaber hinanden på bedste vis. Kyoceras værktøjsgruppe er blandt verdens førende på vendeskær til metalindustrien, og Unimerco er blandt verdens betydeligste på specialværktøjer (hårdmetal og PCD) og genopslibning (RE•NEW), og har derudover et stort handelsprogram i fuldhårdmetal-værktøjer.

Kyocera er geografisk stærk i blandt andet Japan, Sydkorea, Asien og det sydlige Europa, mens Unimerco har opbygget en stærk position i bl.a. Skandinavien og Nordeuropa. Begge koncerner er godt repræsenteret i USA, og med oprettelsen af et produktionsselskab i Kina har Unimerco de seneste år udbygget sin position på det vigtige asiatiske vækstmarked.

Både Kyocera og Unimerco har det som væsentligste elementer i deres filosofier at sætte kunden og medarbejderne i centrum. I relation til kunden gennem de rette produkter, høj kvalitet, service og pålidelighed. I relation til medarbejderne gennem motivation, udvikling, tryghed og gode menneskelige værdier og høj moral.

For såvel køber som sælger har overtagelsen det klare mål at fortsætte den globale ekspansion, at styrke udviklingen, og at stræbe efter i endnu højere grad at være kundernes totalleverandør og servicepartner. Det er Kyocera Unimercos klare mål at fortsætte udviklingen inden for alle kundesegmenter - såvel metal- og træ-/møbelindustrien som fødevare-, plast- og de grafiske industrier. Desuden fortsættes internationaliseringen af aktiviteterne rettet mod bygge- og anlægsindustrien.

Unimerco Tooling, der forhandler, producerer og servicerer skærende værktøjer og måleværktøjer, får som en del af Kyoceras værktøjsdivision langt bedre muligheder for at intensivere den vækst, Unimerco i øjeblikket har på området. Blandt andet udvides produktprogrammet med en række af Kyoceras værktøjsprodukter. Vendeskærsprogrammet er allerede en del af Unimercos program i dag.

Med overtagelsen kommer Kyocera også ind på et nyt forretningsområde. Den japanske storkoncern har således store forventninger til Unimercos anden væsentlige aktivitet samlet i selskaberne Unimerco Fastening, der står for salget af sømpistoler, søm og kompressorer under navnet TJEP. Denne del af virksomheden er i kraftig vækst på en række europæiske markeder og vil i de kommende år intensivere internationaliseringen af sine aktiviteter, der primært er rettet mod bygge- og anlægsindustrien.mola