DONG Energy ruster sig til fremtidens el-net
(27. juni 2012 kl. 9:00)

Et intelligent management-system fra Telvent er med til at geare DONG Energy til fremtidens el-net. Systemet giver mulighed for at overvåge og indsamle data og dermed sikre et optimalt flow i fremtidens fleksible og intelligente el-net.


- Markedspotentialet er ekstremt stort for smart grid-løsninger, siger Ole Sander, der er adm. direktør i Schneider Electric Danmark.


I 2020 skal halvdelen af energien i Danmark komme fra vedvarende energikilder. Det stiller store og nye krav til distributionsnettet, og nu har Danmarks største energiselskab DONG Energy taget et stort skridt på vejen mod smart grid, fremtidens intelligente el-net. Det sikrer et nyt management-system fra Telvent, der er en del af Schneider Electric. DONG Energy har store forventninger til det nye system, som tidligere i år blev udnævnt til markedets bedste af analysebureauet Gartner Inc.

- Vi valgte Telvents DMS-løsning (Distribution Management System), fordi den havde den rette balance mellem pris, funktionalitet og et fremtidigt potentiale, der er i tråd med vores strategi, siger Anders Vikkelsø, der er direktør i Netstrategi hos DONG Energy.

Med det nye system får DONG Energy muligheder for hele tiden at overvåge, kontrollere og analysere real time data, så flowet i nettet konstant er optimalt og gearet til fremtidens udfordringer.

- Det vil gøre det muligt for os at optimere driften af el-nettet fra time til time, dag til dag og fra år til år. Samtidig spiller automatiserede transformerstationer i mellemspændingsnettet en større og større rolle, hvilket også stiller nye krav til netovervågningen. Så selv om Telvents system ikke er svaret på alle vores behov fremadrettet, bringer det os et betydeligt skridt i den rigtige retning. Købet af Telvents løsning er således et betydeligt element i vores smart grid-strategi, forklarer Anders Vikkelsø.

Fremtiden byder på store udfordringer og store muligheder for el-nettet, der skal udvikle sig til det intelligente smart grid, som kan håndtere, at der blandt andet kommer flere elbiler og varmepumper. Det vil sætte nettet under et helt andet pres, end vi er vant til. Derfor er der brug for et mere præcist billede af, hvor meget el, nettet kan rumme, og hvor og hvornår det er nødvendigt at udbygge kapaciteten. Og det er netop kernen i Telvents DMS-løsning, som gør det muligt at overvåge alle kroge af nettet.

Store muligheder i smart grid

Management-systemet fra Schneider Electric’s spanske datterselskab er specielt udviklet til at imødekomme de udfordringer, som fremtidens el-net står over for. En stor stigning i sol – og vindenergi kræver et meget fleksibelt og intelligent el-net, der hele tiden justerer distributionen efter behov og efterspørgsel. Schneider Electric og DONG Energy har begge stort fokus på udviklingen af smart grid, hvor der ligger et enormt potentiale.

- Markedspotentialet er ekstremt stort for smart grid-løsninger, og vi vurderer, at der årligt ligger opgaver for flere mia. euro globalt set. Derfor er dette et fantastisk samarbejde for både DONG Energy og Schneider Electric, som i fællesskab nu har taget et vigtigt skridt i retning mod at gøre det danske el-net klar til at møde fremtidens udfordringer og håndtere den stigende andel af vedvarende energi. Med det nye system har DONG Energy fået state of the art inden for management af el-distribution, så vi er selvfølgelig stolte af, at de har valgt en løsning fra Telvent, siger Ole Sander, der er adm. direktør i Schneider Electric Danmark.mola