DI Bioenergi lancerer strategi om forgasningsgas
(14. november 2011 kl. 8:45)

DI Bioenergi holder den 20. december 2011, klokken 13-16 gratis seminar om forgasningsgas - fremtidens garant for balance i energisystemet. Arrangementet bliver holdt på Crowne Plaza i København S.Samfundsøkonomisk er gas et effektivt brændsel til spidslastproduktion af el, til fjernvarme, til procesvarme i industri og service og til transportsektoren. Danmark har i dag en styrkeposition i produktionen af miljøeffektive gasser såsom biogas, men også forgasningsgas. DI Bioenergi har bl.a. derfor initieret tilblivelsen af en forgasningsstrategi, som er udarbejdet af FORCE Technology og finansieret af EUDP og Energinet.dk samt medvirkende leverandører.

På seminaret præsentere arrangøren den færdige strategi.

I forhold til realiseringen af en energiforsyning uafhængig af fossile brændsler er det vigtigt ikke kun at fastholde og styrke forsknings- og udviklingsindsatsen til forgasningsområdet, men også elproduktionsstøtten.

Dagen byder på indlæg fra DI Bioenergi, Energinet.dk, Steen Gade, MF, SF (TBC), FORCE Technology, BioSynergi Proces, Haldor Topsøe, Babcock & Wilcox Vølund og DONG.mola