Fem virksomheder arbejder sammen
Af Flemming Thyssen ft@proces-teknik.dk  (24. november 2009 kl. 6:05)

Virksomhederne bag samarbejdet e5 udstillede sammen på Vandtek for at vise, hvad de formår i fællesskab.


Mette B. Jepsen viser her, hvordan analyserne foregår, så kunderne sikres de korrekte data


Fem virksomheder inden for energi- og forsyningsområdet herhjemme har udviklet et nyt koncept, der er målrettet de danske renseanlæg, vand- og kloakforsyninger. Det nye samarbejde hedder e5.

- Det unikke ved vores koncept er, at vi tager hånd om hele processen lige fra de indledende undersøgelser til implementering, drift, overvågning og finansiering, siger Mette B. Jepsen fra Dong Energy.

Hun udtaler sig på vegne af e5-gruppen, som består af Dong Energy A/S (Energiproduktion og –rådgivning), Picca Automation A/S (Energi og automation), DHI (Vand, miljø og sundhed), Stjernholm A/S (Vandbehandling på vandværker, i kloaksystemer og på renseanlæg) og Orbicon A/S (Vandmiljø, vandbehandling, klima, forsyningsteknik, miljøteknik og anlægsteknik)

Energiindsatsen går langsomt i drikke- og spildevandsforsyningerne, trods stort sparepotentiale.
Alle kompetencer samlet

- Men nu tilbyder vi en pakkeløsning, der gælder fra første møde, analyser og målinger og frem til den fulde implementering og drift samt finansiering.

- Ved at samle alle kompetencer inden for feltet kan vi føre forsyningsvirksomheden hele vejen i mål. Ud over at afdække potentialet, kan vi også implementere tiltagene og overvåge, at de fortsat virker.

- Så nu er der ingen undskyldninger tilbage. Det er bare at komme i gang, mener Mette B. Jepsen.