Topsøe-teknologi til Petrobras
(29. november 2011 kl. 9:30)

Haldor Topsøe har underskrevet en aftale med det brasilianske olieselskab Petrobras om levering af udstyr til anlæg, som skal rense røggas fra et af Petrobras’ raffinaderier. Anlæggene skal bygges på Petrobras’ nye RNEST olieraffinaderi i Pernambuco i det nordøstlige Brasilien. Ordren løber op i 350 mio. kr.


Den danske virksomheds SNOX-teknologi renser røggassen fra raffinaderiets kraftværk, der leverer el og damp til raffinaderiet. Kraftværket fyrer med brændselsolie og petroleumskoks, som har et højt indhold af svovl og nitrogen. Med SNOX-teknologien, som er baseret på katalytiske processer, kan svovldioxid i røggassen omdannes og opsamles som svovlsyre, og NOx omdannes til uskadeligt kvælstof.

Foruden rensning af røggasser fra kraftværket behandler SNOX anlæggene også andre raffinaderigasser, som er kraftigt forurenet med svovl og kvælstof. Når raffinaderiet behandler de tungeste råolier vil op til 500 ton svovldioxid dagligt blive fjernet fra røggasserne inden udledning til atmosfæren. Det betyder, at Pernambuco, som huser nogle af Brasiliens flotteste strandområder, skånes for en hel del syreregn.

Den svovl, der fjernes fra røggasserne, omdannes til svovlsyre. Svovlsyre er blandt de mest handlede kemikalier i verden. Petrobras kan også bruge svovlsyren til produktion af kunstgødning.

De to SNOX anlæg vil blive installeret parallelt og vil hver behandle op til 650.000 Nm3 røggas per time og samtidig producere op til 750 ton svovlsyre om dagen. Desuden vil SNOX anlæggene producere op til 100 tons per time højtryksdamp til raffinaderiets dampsystem.

- Den store fordel ved denne teknologi er, at svovlforbindelser fra råolien direkte omsættes til kommerciel svovlsyre, som kan sælges af Petrobras på verdensmarkedet eller anvendes internt til fremstilling af gødning, som også er et af de vigtige produkter hos Petrobras, siger salgschef hos Topsøe, Torben Christensen.mola