Kontinuerlig udbygning uden at påvirke driften
(18. november 2009 kl. 10:15)

Bagudkompabilitet sikrer kontinuerlig udbygning uden at påvirke driften på Herning Renseanlæg, som dækker landets geografisk tredjestørste kommune. Det stiller store krav til automation, overvågning og integration af de mange enheder.


Michael Butzkowsky tjekker statusen på frekvensomformerne.


- Herning Renseanlæg står for driften af i alt 14 renseanlæg med hver deres kloakopland og cirka 160 pumpestationer. I løbet af to til tre år nedlægges seks af renseanlæggene, og spildevandet skal fremover transporteres til behandling på Herning Renseanlæg via nye overpumpningsanlæg. Det giver behov for en løsning, der kan skaleres trin for trin, fortæller Jan Ravn, driftleder på Herning Rensningsanlæg.

Udvikling og ændringer af renseanlæg kræver en særlig tilgang.

- Det er en løbende proces. Et renseanlæg er jo ikke en maskine, som har en vis levetid, og derefter bliver solgt til en anden kunde med lidt mindre behov. Vi er nødt til hele tiden at se fremad for at sikre stabil og energieffektiv drift, siger Michael Butzkowsky, teamleder i Herning Renseanlægs tekniske afdeling.

Der er derfor behov for en løsning, der løbende kan udbygges og opgraderes uden at standse driften.

Schneider Electric har haft kontinuerligt blikket rettet på bagudkompatibilitet i deres produktudvikling, og det har givet bonus i den konkrete sag på Herning Rensningsanlæg.

- Vores fokus på bagudkompatibilitet sikrer, at det er nemt og hurtigt at opgradere sin løsning trinvist uden at skulle smide det hele væk og begynde forfra. Det sparer både tid og penge, fortæller Peter Fuglsang, Product Application Engineer fra Schneider Electric.

- Derudover arbejder vi med et koncept, der hedder preferred implementation, som vi har en masse know-how omkring, baseret på vores erfaringer fra løsninger til spildevand og vandbehandling i ind- og udland. Vi kender rammerne for, hvordan man bedst muligt løser den konkrete opgave, siger han.

- Det har vist sig at være en stor fordel for os, at Schneider Electrics produkter er bagudkompatible. Det har virkelig lettet processen, at vi uden videre kunne overføre programstumper fra de gamle PLC’er til de nye. At al programmering foregår i et og samme software, Unity Pro, er også en fordel. Vi kan strukturere hele systemet på den samme måde, og vi har sikkerhed for, at enhederne taler sammen, fortæller Michael Butzkowsky.

Det er en ganske omfattende løsning, Herning Renseanlæg har fået. Der er alt fra styring af pumper og ventiler til overvågning af niveauet i opsamlingsbassinerne. Fra sikring af stabil strømforsyning til kommunikation mellem fjerntliggende enheder. Og fra optimering af energiforbruget med frekvensomformere til ensartet programmering af alle enhederne.

mola

.

.