Avanceret tankanlæg til salpetersyre
(30. november 2011 kl. 13:30)

Et nyt avanceret tankanlæg til salpetersyre med kapacitet på 5.000 kbm skal bygges på Kalundborg Østhavn. Haldor Topsøe og Kalundborg Tank Terminal har indgået aftale om opførelse, og anlægget består af to tanke med en kapacitet på hver 2.500 kbm.


Tankene, som skal indeholde salpetersyre, opføres efter de mest moderne metoder og i fuld overensstemmelse med de sikkerhedsmæssige regler og normer, som gælder for opbevaring og behandling af salpetersyre. Anlægget har været igennem byggesags godkendelse med bl.a. en VVM Screening foretaget af Kalundborg Kommune.

- Det er en stor glæde for KTT, at vi har indgået denne aftale. Nu har selskabet på kort tid skrevet kontrakt om opførelse og udlejning af i alt 12 tanke; seks til Pronova BioPharma, tre til Dansk Olie Genbrug A/S, en til Addcon Nordic og nu to nye tanke til Haldor Topsøe. Jeg har store forventninger til dette samarbejde med Haldor Topsøe, siger adm. direktør i KTT, Hans P. Pedersen.

Tankene får et flow i størrelsesordenen 30.000 tons pr. år, der leveres med tankskibe i partier på 2-3.000 tons pr. afskibning. Fra tankfarmen distribueres produktet til Haldor Topsøes produktionsanlæg i Frederikssund via tankbiler.

- Aftalen med KTT sikrer Haldor Topsøe en forbedret logistik og langsigtet forsyningssikkerhed for forsyningen af salpetersyre til vores produktion i Frederikssund. Vi har sammen med KTT lagt stor vægt på en miljø- og sikkerhedsmæssigt forsvarlig løsning, og dette mål har vi nået med aftalen. Vi ser frem til samarbejdet med KTT, siger Bent Laine Larsen, General Manager, Haldor Topsøe.

Tankene vil blive placeret i ny egen tankfarm i et bassin med 3,6 m. høje beton voldvægge rundt om tankene. I forbindelse med tankanlægget etableres desuden egen vej med gateport og et avanceret selvbetjeningslæssesystem for lastbiler.

Tankene opføres i rustfrit stål med udvendig maling svarende til de øvrige KTT tanke i området. De skal være klar til brug 1. juli 2012, og arbejdet med pilotering og andre jordforberedende arbejder er begyndt.

Esbjerg firmaet Steeltank har efter en licitationsrunde vundet opgaven med at opføre hele anlægget som en totalentreprise.mola