Udbud om effektdioder eller solceller
(24. februar 2012 kl. 8:00)

KAB, Boligselskabet AKB udbyder i åben licitation ordre på solcelleanlæg på tag.


Opgaven omfatter levering og installering af et ca. 500 m² solcelleanlæg på taget af en etageejendom fra 1930 med et samlet etageareal på 12.310 m2 fordelt på 81 boliger og 14 klubværelser. Ejendommen, Øbro 95, matr.nr. 5356 Udenbys Klædebo Kvarter, er opført i teglsten og har et tag bestående af sortglaserede tegl. Solcelleanlægget skal som udgangspunkt monteres ovenpå det eksisterende teglstenstag, hvilket forventes at nødvendiggøre forstærkning af den eksisterende tagkonstruktion efter de gældende normer. Det er dog en mulighed, at solcelleanlægget i stedet integreres i tagfladen. Solcelleanlægget skal have en installeret effekt på mindst 75 kW og kunne producere 65.000 kWh el pr. år til dækning af ejendommens fællesforbrug.

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse er 29.3.2012 - 12:00.

Læs hele licitationen her:

http://www.jernindustri.dk/licitation/visudbud.aspx?tedID=102378