23948sdkhjf
Del siden
Annonce

Hvad er akustisk regulering?

Vores web indeholder et LÆRINGSCENTER, hvor vi deler ud af vores viden, innovation og 35 års praktiske erfaring med gode råd, tommelfingerregler og fakta. Vi giver her en smagsprøve på et af vores læringscenter temaer.

Støj fra en maskine består af den direkte udstrålende lyd og den lyd som reflekteres fra rummets flader. 

Øges afstanden fra maskinen (Støjkilden) så falder den direkte udstrålede støj, men den reflekterede lyd er konstant overalt. 

Kun hvis rummets overflader beklædes med lydabsorberende materiale,  vil den reflekterede lyd blive dæmpet. 

Generelt kan en lydmåling ikke skelne mellem bidragene fra den direkte og den reflekterede lyd, så de bliver registreret under et.

Især den reflekterede støj virker generende, selv ved lave støj niveauer.

Derfor anbefaler vi, at du bruger akustik regulering, som en del af arbejdet med støj.

Efterklangstid 

Et rums lyddæmpende egenskaber kan bl.a. karakteriseres ved efterklangstid. 

Når en lydkilde pludselig afbrydes i et rum, tager det på grund af refleksioner en vis tid, før lyden dør ud. 

Den tid det tager for lydniveauet at aftage 60 dB kaldes efterklangstiden. 

Måling af efterklangstid er defineret i ISO 3382 

ISO 3382 anbefaler, at der anvendes 2 kildepositioner og 3-4 mikrofon-positioner. 

I praksis kan man dog ofte beregne efterklangstider, hvis man kender den reflekterende flade og dens areal. 

Kontakt os, hvis du vil vide mere om disse beregninger.

Absorptionskoefficient 

Absorptionskoefficienten er et mål for den lydenergi, der absorberes af en given flade i forhold til den energi, der rammer fladen. 

Absorptionskoefficienten afhænger af lydens frekvens, og oplyses normalt af fabrikanten. Jo højere frekvens jo højere absorption. 

Arbejdstilsynets krav 

Du finder arbejdstilsynets krav og vejledning vedr. akustik her 

Men du er også velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere. 

Anvendelse af absorberende materiale. 

Hvis du opsætter en kvalificeret mængde af høj kvalitets absorbenter på hallens lofter og vægge kan det erfaringsmæssigt medføre en støjreduktion på 3-5 dB, hvilket er tæt på en halvering af den del af støjen, som skader øret.

Vi anbefaler, som en tommelfinger regel, at 80% af absobenter placeres på loft og 20% placeres på vægge, i hørehøjde ca. 150 cm fra gulv. 

Opsætning af absorberende materiale medfører en række andre fordele: 

  • Forbedringen kommer alle beskæftigede i hallen til gode. Rummet bliver betydeligt mindre generende at opholde sig i. 
  • Loftabsorbenter er en forudsætning for at skærmvægge virker godt. 

Ved valg af absorbenttype er der en række krav, som bør opfyldes: 

  • Høj absorption i hele frekvensområdet (tyk og åben overflade) 
  • Må ikke give nedfald af støv eller fibre (Overfladen er behandlet af fabrikant, uden tab af absorption) 
  • Må ikke skygge for lys (Evt. sænke lysarmaturer) 
  • Anvend Bafler og Flåder, hvis pladsen er trang (Især vedr. loft) 
  • Må ikke efter males (Fjerner åben overflade og reducerer dermed absorption) 
  • Akustik på vægge bør kunne modstå en vis grad af slag og stød (Robust) 
  • Hygiejne absorbenter skal anvendes i levnedsmiddel og medicinalindustrien 


Kontakt os, hvis du vil vide mere om akustisk regulering af rum, det er uforpligtende.

Her finder du vores læringscenter om støjdæmpning og akustik

Her finder du vores læringscenter om renrum

Her finder du nogle referencer

Skov Industri A/S
Gl. Grandvej 4
5580 Nørre Aaby
Middelfart Kommune
Danmark
CVR nummer: DK27924735
P nummer: 1004559140

Kontaktperson

Send til en kollega

0.063