ONE: En fuldstændig integreret luftbehandlingsenhed fra Metal Work

| Medlemsnyhed | Indrykket af Metal Work Danmark A/S

De luftbehandlingsenheder der i dag findes på markedet er sammensat af enkelte elementer, hver med deres specifikke funktion.

Størstedelen af de enheder der bruges i automation, på samlemaskiner, værktøj, etc. er sammensat af følgende elementer:

  • Manuel afspærringsventil
  • Filter
  • Trykregulator med manometer
  • Blødstartsmodul
  • Pressostat
  • Valgbar luftindtag

ONE er baseret på et innovativt design koncept og samtidig meget enkelt: Når luftbehandlingsenheder for automation ofte er sammensat af ovennævnte elementer, hvorfor så ikke udvikle en integreret løsning der indeholder samtlige elementer. Resultatet af vores forskning er en enhed, der adskiller sig radikalt fra eksisterende enheder, hvilket ses ved første øjekast.

En kompakt parallelforbundet enhed indeholdende alle reguleringer og med alle betjenings- funktioner i front.

Minimering: ONE optager kun ca. 1/3 af pladsen for et konventionelt system. I betragtning af at der ikke kræves omgivende plads til trykregulering eller filterskift, optager ONE totalt kun 1/5 af pladsen.

Letvægter: ONE vejer kun 1 kg. Flow: Over 3000 Nl/min., hvilket er mindst 3 gange mere end tilsvarende enheder på samme størrelse. Betjeningspanel: Da alle betjeningsfunktioner er placeret i frontpanelet, er alle funktioner let synlige. Roterbare gevindporte: Luftindtag og -afgang udført i roterbare gevindporte, der letter montagen til til- og afgangsrør.

Filterskift: Filterpatronen kan udskiftes ved at skrue hætten på frontpanelet af. Dette system er funktionelt, og modsat andre systemer kræves ikke afmonteringsplads under enheden.

En automatisk on-off ventil er integreret i enheden: Når filterhætten skrues af lukker ventilen automatisk. Dette betyder at luftforsyningen ikke skal afbrydes og der er ikke risiko for at beskadige filterglasset. Automatisk kondensatdræn: Dette er monteret efter filteret for at få ren luft. Dette modvirker det kendte problem med utæthed på grund af partikler i drænventilen. Blødstartsmodul: Med en ny løsning stiger trykket gradvist uafhængigt af flowet. Dette tillader en aktuator fortsat at arbejde selv om der er luftforbrug på sekundærsiden.

En afblæsningsport: Med det nye fælles pilotsystem for kontrolventiler er der kun en afblæsningsport i stedet for 3 som på konventionelle systemer. Det betyder, at der kun skal bruges en lyddæmper eller en rørføring for ekstern afblæsning.

Ekstra forsyningsporte: Ud over det primære luftudtag, er der to udtag for filtreret reguleret luft og et udtag for filtreret ikke reguleret luft (f.eks. for trykluftpistol), alle med ¼” gevind.

Elektrisk tilslutning: Et enkelt M12 standard stik, IP67, bruges til funktionerne på magnetventil og pressostat.

Panel-montering: ONE kan monteres inden for maskinens afskærmning, så kun betjeningsfladen er synlig.

One-size: Da ONE er mindre end små traditionelle enheder og har bedre ydelse end store enheder, kan ONE dække hele spektret af applikationer med den fordel der ligger i at standardisere og reducere antal komponenter på lageret.

All in ONE er det slogan der dækker fremtiden for dette innovative produkt


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Metal Work Danmark A/S

Korskildelund 1
2670 Greve
Danmark
Metal Work Danmark A/S

Send til en kollega

0.154