23948sdkhjf

Glødninger A-Z

| Medlemsnyhed | Indrykket af Bodycote Varmebehandling A/S

Alle glødningsprocesser har det til fælles, at de har til formål at bringe det udsatte materiale hen imod en mere normal tilstand eller hen imod en ligevægtstilstand.

Gundels Klumme
af Chefmetallurg Peter H. Gundel

 

Glødninger A-Z

Kært barn har mange navne siges det. Dette gælder også for de processer, som i fællesskab kaldes for glødning. Man kunne nævne:

- Afspændingsglødning
- Afstresningsglødning
- Anløbning
- Austenitiseringsglødning
- Blankglødning
- Blødglødning
- Fuld glødning
- Glødning
- Grafitiseringsglødning
- Inter-kritisk glødning
- Isoterm glødning
- Køleglødning
- Normaliseringsglødning
- Opløsningsglødning
- Pendulglødning
- Rekrystallisationsglødning
- Restitutionsglødning
- Sfæroidiseringsglødning
- Spændingsglødning
- Sub-kritisk glødning
- Tilbageglødning
- Udglødning
- Ældning

Det vil selvfølgelig være for omfattende at komme ind på alle disse processer her. Fælles for dem er imidlertid, at de alle har til formål at bringe det udsatte materiale hen imod en mere normal tilstand eller hen imod en ligevægtstilstand. En anden fælles ting er at processen udføres med et kontrolleret forløb, det vil sige, at for at få netop det resultat, der tilstræbes skal såvel opvarmingshastighed, temperatur, holdetid og afkølingshastighed være defineret som en funktion af det aktuelle materiale, dettes tykkelse samt det ønskede resultat.

En relativ enkel proces som afspændingsglødning, hvor man ved opvarmning af et emne udnytter at et givet materiales flydespænding falder med stigende temperatur, kan afhængigt af de nævnte parametre resultere i næsten spændingsfrit materiale til materiale med et anderledes og mere kritisk spændingsbillede end start tilstanden. Det er således af stor vigtighed, at en proces specificeres ud fra et konkret kendskab til det aktuelle materiale og dettes tilstand, samt det ønskede resultat af den foretagne glødeproces.

For visse af glødeprocesserne, som for eksempel homogeniseringsglødning og sfæroidiseringsglødning er resultatet afhængigt af diffusion af legeringselementerne i strukturen, for disse processer er lange holdetider nødvendige, hvor lange afhænger af størrelsen af de aktuelle diffusionsveje, disse kan kun bestemmes ved metallografisk prøvning af det aktuelle materiale.

Ved længere processer og temperaturer over 400̊ C vil der som hovedregel ske reaktioner imellem luftens ilt og legeringselementer i materialets overflade, i disse tilfælde er det som oftest nødvendigt med en beskyttelse af overfladen. Den mest almindelige metode til beskyttelse er anvendelse af en inaktiv, eller neutral atmosfære, her kommer som oftest et hærderi ind i billedet, idet man her råder over et udvalg af ovne med mulighed for kontrolleret atmosfære.

Som det fremgår, omfatter begrebet ”glødning” mange processer med forskellige og vidtrækkende konsekvenser for materialer, strukturer og egenskaber. Det tilrådes derfor at kontakte Bodycote for at få en dialog om hvilke egenskaber der ønskes, således at den rigtige proces bliver specificeret.

Medlemsnyhed

Indrykket af
Bodycote Varmebehandling A/S

Industribuen 16-18
5592 Ejby
Danmark
Bodycote Varmebehandling A/S

Send til en kollega

0.118