23948sdkhjf

Ny standard for fjernaflæsning af vandmålere med Beacon

| Medlemsnyhed | Indrykket af Løwener A/S

Løwener sætter ny standard for fjernaflæsning af vandmålere. Som first mover introducerer Løwener for alvor den nyeste teknologi i Danmark som det første land i Europa.

Badger Meter Inc. som har udviklet systemet, er en af de største producenter af vandmålere i USA og er kendt for den robuste og nærmest uopslidelige Recordall hvirvelskive måler. Løwener har solgt mere end 100.000 Recordall målere og mange er stadigvæk i drift efter 20 år. Det er kvalitet.

Stor erfaring
Badger Meter har stor erfaring med fjernaflæsning af vandmålere, fra drive-by systemer til mere end 12 millioner målere i radionetværk. Dette har givet et stort erfaringsgrundlag med den medfølgende kompleksitet og tidsforbrug der kræves for at holde netværket vedlige.

Drive-by systemet
Med drive-by systemer aflæses vandmålerne med lav frekvens, og eventuelle målere som fejler bliver ikke opdaget i tide. Drive-by kræver jo så også en del tidsforbrug når hele målerparken skal aflæses, det kan være over 100 km. for nogle værker.

Med radio netværk, er det ofte ikke muligt at få målere i yderområderne integreret i netværket og man mister derved overblikket når alle målere ikke er med i systemet.

Begge systemer kræver software og IT kundskaber og for radio netværk også data kapacitet med mange hyppige aflæsninger.

Målet
Målet for vandværker er at kunne få daglige aflæsninger direkte på kontoret uden for meget besvær og afregningsdata skal kunne overføres til afregningssystemet.

Beacon systemet er løsningen - nemt og enkelt
På baggrund af erfaringerne og besværet med komplekse systemer, har Badger Meter udviklet Beacon systemet. Beacon AMA er en portal løsning. Dvs. at vandværket ikke behøver software installeret på egen PC eller stor hukommelse for datalagring. Alle data lagres i skyen og tilgås fra portalen. Ligeledes behøves der ikke specielle IT kundskaber af vandværkets personale.

E-Series vandmålerne er robust konstrueret moderne ultralyds vandmålere, med indstøbt elektronik for fuld neddykning. Gammelkendte problemer med termisk påvirkning og fugt i elektronik undgås helt. Batteri levetiden er hele 20 år og med OIML certificeret R400 sikres at små vandmængder registreres.

Sådan virker det
Hver måler kommunikerer direkte med Beacon portalen via en Orion mobildata transmitter som anvender det eksisterende mobiltelefon system, det være sig TDCs, Telenor/Telia eller 3’s telemaster. Falder en mast ud, anvendes en af de andre og altid den med bedst signal for lavest energiforbrug. Netop denne kommunikationsform gør systemet let at anvende idet ethvert problem kan lokaliseres til den enkelte installation. Orion cellular transmitteren er også med fuldt indstøbt elektronik og forbindes med måleren med et twist-tight IP68 kvalitets stik. Senderen kan således monteres optimalt i forhold til telemast og signalstyrke for lavest muligt energiforbrug.

Beacon portalen oplyser om senderens signalstyrke og i fald dårligt signal, anbefales det at flytte senderen til en bedre position.

Orion senderen sender en gang dagligt til portalen med oplysninger om time forbrug og eventuelle hændelser, det være sig lækage, returløb m.m.

AMA står for Avanceret Måler Analyse. For ikke blot fås de daglige måleraflæsninger med time forbrug, så bliver alle evt. hændelser listet op og kan vises på Google Mao kort. Derved er det enkelt at tage stilling til hvilken aktion som er nødvendig at foretage.

Man bliver med andre ord ikke overbebyrdet med unødvendige data. Storforbrugere er highlighted som de mest interessante forbrugere.

Til Beacon portalen er der også en forbruger App. Det er både i vandværkets og samfundets interesse at forbrugerne engagerer sig i eget forbrug såvel som forbrugerne selv. Forbruger Appen hedder Eye-On-Water (EOW) og kan tilgås fra smartphone som Android eller IOS, eller fra PC version. Fra PC versionen kan forbrugeren sætte en alarm for lækage og få tilsendt en E-mail eller SMS dersom en lækage detekteres. Ligeledes kan forbrugeren downloade forbrug fra valgt dato/periode hvilket kan være praktisk ved udlejning. Forbrugeren kan også se en sammenligning af sidste uges forbrug sammenholdt med forrige uges forbrug.

Både Beacon AMA og Eye-On-Water er intuitivt opbygget så alt er let at forstå. En portal eller App siger ikke alt i sig selv. Men måden Beacon og EOW er konstrueret på er enestående.

En stor besutning
Det er en stor beslutning og investering for et vandværk at overgå til fjernaflæsning. Løwener tilbyder derfor vandværker et starter kit med minimum 10 målere til en fordelagtig pris så de får et grundigt erfaringsgrundlag inden en større beslutning om fuld udrulning. 

Mere information
For mere information eller spørgsmål kontakt gerne vores 2 specialister:
Lars Nissen-Petersen på mobil nr. 4064 3005, lnp@loewener.dk
Danilo Chiappini på mobil nr. 4064 3029, dc@loewener.dk

Se også mere på vores hjemmeside HER


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Løwener A/S

Smedeland 2
2600 Glostrup
Danmark
Løwener A/S

Billeder & videoer

Send til en kollega

0.115