23948sdkhjf

Fjernvarmeværk i uforsonlig strid har kostet kvaler og høje advokatregninger

Konflikt i industriområde nåede et kritisk niveau, og så skred kommunen ind

Han er formand for et varmeværk og vil bare gerne sikre lune stuer hos 2000 borgere.

Men de seneste par år har en bitter strid med nabovirksomheden taget fokus, kostet kvaler og høje advokatregninger.

- Det er vanvittigt, og det er helt uforståeligt, siger Allan Mikkelsen, formand for Assens Fjernvarme.

Stridens kerne og kampplads er en lille stump sidevej til Fabriksvej i industriområdet i Assens. Her bor to virksomheder: Assens Fjernvarme og stålpladegrossisten Profil Tech ApS.

Når Profil Tech får leveret varer, parkerer lastbilerne ude på vejen, og en gaffeltruck læsser af. Men lastbiler, der leverer træflis til Assens Fjernvarme, kører ad samme vej, og så er der ballade.

Kun 2,55 meter

Johnny Molin, direktør og indehaver af Profil Tech, erkender uden forbehold, at firmaet gør brug af den kommunale vej.

- Men det er kun ganske kortvarigt nogle få gange om ugen. Holder vores lastbiler i vejen, flytter vi dem gerne med det samme, hvis vi får besked om det. I øvrigt parkerer vi ude i siden og bruger kun 2,55 meter. Der er rigeligt plads til, at lastbilerne med flis kan passere, mener Johnny Molin.

Assens Fjernvarme og de vognmandsfirmaer, som kører med træflis, oplever adgangsforholdene helt anderledes. Mildt sagt.

- Det virker på os, som om Profil Tech - af ukendte årsager - har et horn i siden på os. De parkerer bevidst deres lastbiler, så de generer ikke bare os, men også vores leverandører. Det har vi utallige eksempler på, lyder det fra Allan Mikkelsen, formand for Assens Fjernvarme.

- Vi har oplevet, at når der kommer en lastbil med træflis, kører Profil Tech en lastbil foran vores port.

- Når jeg fortæller andre om situationen, tror de, jeg er idiot. Det giver jo ikke mening, siger Allan Mikkelsen.

Men konflikt er der, og den har udviklet sig kritisk for Assens Fjernvarme.

De vognmænd, som kommer med træflis, har truet med ikke længere at ville levere. Både på grund af de problematiske adgangsforhold, og fordi deres chauffører føler sig overfuset og bliver filmet af personer fra Profil Tech.

Det siger vognmændene:

 • Assens Fjernvarme får leveret træflis af to vognmænd. De har klaget til varmeværket over adgangsforholdene.
 • En af dem har også anmeldt Assens Fjernvarme til brancheforening Danske Maskinstationer & Entreprenører på grund af tilkørselsforholdene.
 • Her er et uddrag fra korrespondance mellem vognmænd og varmeværket. Mailene indgår i Mariagerfjord Kommunes sagsbehandling:
 • "Han opfører sig mildest talt hamrende ubehøvlet overfor vores chauffører."
 • "... Han parkerer/spærrer konsekvent vejen, så vores lastbil ikke kan komme forbi. Når vores chauffør så gør opmærksom på det, bliver han overfuset".
 • "... mine chauffører ønsker ikke at køre dertil i frygt for konfrontation med vedkommende."
 • "Jeg og mine chauffører oplever det som en bevidst chikane fra hans side ..."
 • "Der skal simpelthen rettes op det her problem, ellers er vi nødt til at overveje, om vi er villige til at forlænge vores kontrakt ..."
 • "... denne mand insisterer på, at hans køretøjer skal holde lige præcis der, hvor de generer andre allermest."
 • "Jeg har faktisk to chaufførafløsere, der ikke vil køre ned til jer på grund af, at de bliver generet af jeres nabo. Der skal findes en løsning på dette."
 • "De (chaufførerne, red.) skal ikke føle frygt for at blive filmet eller blive overfuset verbalt af medarbejderne på Profil Tech."

- Vi risikerer ikke at kunne få leveret træflis. I værste fald må vi gå over til nøddrift og fyre med olie. Det bliver meget dyrt for forbrugerne og er skidt for miljøet, siger Allan Mikkelsen.

Drastisk skridt

Nu har Mariagerfjord Kommune taget affære. Man har indført parkerings- og standsningsforbud på den stump vej, som varmeværk og Profil Tech deler.

Johnny Molin fra Profil Tech har via sin advokat klaget over beslutningen til Vejdirektoratet. Advokaten påpeger, at det er afgørende for Profil Techs fortsatte drift, at den har mulighed for at modtage og afsende varer ude på vejen.

Torben Ladefoged, direktør for teknik og miljø i Mariagerfjord Kommune:

- Ja, det er et drastisk skridt. Men begge virksomheder skal kunne benytte vejen, og når det er kommet så vidt, at varmeværket kan få svært ved at få forsyninger, må vi nødvendigvis gribe ind.

Torben Ladefoged tilføjer, at kommunen har forsøgt at mægle og har holdt møder med parterne både sammen og hver for sig.

Hvor stort indtryk gør det på dig, at Profil Tech siger, at de ikke kan drive virksomheden, hvis de ikke må læsse varer af på vejen?

- Selvfølgelig gør det indtryk, men man skal også lige smage på, hvilke muligheder der findes. Virksomheden må se på, hvad den selv kan gøre for at udnytte sine egne arealer (til af- og pålæsning, red.), siger Torben Ladefoged.

Kommunalt forbud

 • Mariagerfjord Kommune har efter næsten to års konflikt indført et parkerings- og standsningsforbud på den del af Fabriksvej, som ligger mellem Assens Fjernvarme og Profil Tech.
 • Kommunen lægger i sin afgørelse til grund, at Profil Tech med jævne mellemrum anvender Fabriksvej til standsning, parkering og oplag af varer, hvilket skaber gener for lastbiltrafikken til Assens Fjernvarme.
 • Kommunen er ikke enig med Profil Tech i, at der er tilstrækkelig plads til anden trafik, når virksomheden benytter vejen til af- og pålæsning.
 • Kommunen lægger vægt på, at hensynet til, at varmeværket kan modtage træflis, vejer tungere end hensynet til Profil Techs mulighed for at bruge vejen til oplag og af- og pålæsning.
 • Kommunen har indhentet politiets samtykke til etablering af et standsningsforbud.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse

Johnny Molin er oprørt over de vejskilte, som for et par uger siden pludselig blev rejst uden for hans virksomhed.

Han afviser at have chikaneret eller overfuset chauffører eller ansatte på varmeværket. Tværtimod mener han, det forholder sig omvendt.

Johny Molin mener også, at varmeværket mangler at dokumentere, at hans lastbiler holder i vejen bortset fra kortvarigt ved af- og pålæsning.

- Vi modtager to-tre gange om ugen leverancer fra Sverige. Det er meget lange elementer, som vi bliver nødt til at læsse af ude ved vejen. Hvis ikke vi må holde på vejen, kan jeg lige så godt aflevere nøglen til banken, siger Johnny Molin.

Besøg af tilsyn og kontrol

Varmeværkets formand river sig i håret over den tid og de advokatpenge, som det dårlige naboskab har kostet bestyrelsen og de ansatte. For der strides ikke kun om adgang til vejen.

Johnny Molin fortæller, at han har klaget til kommunen over varmeværkets oplag af træflis, som han mener støver og sviner ind på hans grund. Efter den seneste storm fra øst lå masser af træflis på hans areal.

Han mener også, at hans medarbejdere bliver syge af svampesporer fra træflis, der angiveligt blæser ind på hans virksomhed. Derfor har han klaget til Arbejdstilsynet.

Varmeformand Allan Mikkelsen fortæller, at både den kommunale miljøkontrol og Arbejdstilsynet har været på uanmeldt besøg hos Assens Fjernvarme.

- Deres besøg gav ikke anledning til nogen påtale. Vi har styr på miljøgodkendelser. Vi overtræder hverken miljø-, arbejdsmiljø- eller sikkerhedsregler, fastholder Allan Mikkelsen.

- Vi har aldrig ønsket denne konflikt. Vi beder bare om, at vores lastbiler kan komme forbi. Men det er ikke muligt at tale fornuft i denne sag, sukker Allan Mikkelsen.

Johnny Molin fra Profil Tech udtrykker forundring.

- Standsningsforbuddet giver ikke mening.

Han tilføjer, at han ikke har tænkt sig at respektere skiltene. I hvert fald ikke så længe fristen for at klage over afgørelsen ikke er udløbet.

Se nøgletal for:
Kommenter artiklen

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.062