23948sdkhjf

Proces-overvågning giver gevinst

Arla-mejeriet i Kruså har investeret i sensorer, der er koblet på henholdsvis deres ultrafiltreringsanlæg (UF) og omvendt osmose anlæg (RO). Sensorerne måler renheden af permeatet (det, der løber igennem filteret) og dermed, hvor effektiv membranfiltreringen er.

Hvis UF- og RO-anlæggene således ikke arbejder optimalt, så sladrer de indbyggede sensorer straks - og en procesoperatør kan skride ind og løse problemet, hvorved membranfiltreringen hurtigt kan komme op på fuld kapacitet igen. Det sikrer mod produkttab og har også miljømæssige gevinster, hvilket samlet er med til at sikre en mere bæredygtig produktion.

De pågældende sensorer er fremstillet af Satron Instruments og leveret af Tech Instrumentering. Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.

Sensor sikrer optimal drift

- Arbejdet med at implementere sensorerne er i fuld gang, fortæller Tobias Krause, der arbejder med optimeringer på Arla-sitet i Kruså, som er et af landets største produktionssteder for hvid ost.

Osteproduktionen eksporteres til stort set hele Europa med Tyskland som det største marked.

Tobias Krause uddyber:

- Det kan ske, at der ryger en O-ring i UF-anlægget, og derved opstår der en utæthed, så effektiviteten af anlægget falder. Dette registrerer sensoren straks og giver en alarm til procesoperatøren. Og så er det bare at få skiftet O-ringen, så membranfiltreringsanlægget kan komme op og køre igen.

Da sensoren måler renheden i permeatet, så registrerer den straks, hvis permeatet indeholder fedt eller protein - og det er netop fedt og protein, der opsamles i retentatet (det, som filteret tilbageholder/filtrerer fra). Uden sensoren ville de værdifulde stoffer - her fedt og protein - løbe over i permeatet og tabes, hvorved udbyttet af membranfiltreringen mindskes betydeligt.

Effektivitet falder med tiden

På Kruså Mejeri er installeret fire forskellige membrananlæg. De optiske sensorer er installeret på tre af anlæggene.

Membranerne bliver efterhånden slidte, hvorved deres kapacitet falder, og efterhånden er kapaciteten faldet så meget, at det er på tide at skifte membranerne.

Når membranerne er slidte, kommer der små mængder af fedt, protein eller laktose over i permeatet, hvilket Satron-sensoren registrerer.

- Med informationen fra sensorerne, samt analyser af permeatet, håber vi i fremtiden at kunne skifte membranerne rettidigt som forebyggende vedligehold, hvorved det sikres, at driften af UF-anlæggene er så optimal som muligt, siger Tobias Krause.

Genbrug af vand til CIP

Arla-mejeriet har også koblet en Satron VOD-sensor på deres omvendte osmoseanlæg. Årsagen er at permeatet fra UF-anlægget indeholder værdifuld laktose, der ikke er filtreret fra i UF-anlægget.

Laktosen opkoncentreres ved membranfiltrering i mejeriets omvendte osmoseanlæg, der i det følgende benævnes som RO-anlæg (RO står for Reverse Osmosis).

I RO-anlægget opkoncentreres laktosen i retentatet. Denne laktose sendes videre til andre mejerier og finder anvendelse her. Samlet betyder det, at alle mælkens bestanddele udnyttes, hvilket er med til at sikre en optimal udnyttelse af mælken og en mere bæredygtig drift af mejeriet.

Efter RO-behandlingen er permeatet nu blevet så rent, at det kan genanvendes på mejeriet. Herved mindskes mejeriets vandforbrug, hvilket er med til at spare på grundvandet.

Artiklen er en del af temaet Food Supply Magazine +.

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.093