23948sdkhjf

SAGEN KORT: 12 års slagsmål om mere end 400 dieselmotorer i danske IC3-tog

/I 2010 skal DSB renovere 404 stk. motorer på IC3-togene. Motorernes producent, Deutz, afgiver et tilbud på, hvad en udskiftning vil koste. DSB vurderer, at løsningen er for dyr, og ender med at give vedligeholdelsesopgaven til et konsortium bestående af Fleco og tre andre virksomheder.

/Kort tid herefter oplever Fleco, at det bliver sværere og sværere at skaffe reservedele til motorerne. Fleco anlægger derfor en konkurrencesag mod Deutz med påstand om, at motorproducenten bevidst forhindrer Fleco i at købe reservedele.

/I mellemtiden må DSB købe reservedelene til en højere pris end den aftalte hos Deutz’ danske eneforhandler, Diesel Motor Nordic (DMN). Desuden oplever DSB flere forsinkelser på togdriften, fordi de manglende reservedele gør, at motorerne ikke kører optimalt.

/I juli 2013 giver Konkurrencerådet Fleco medhold, og i december 2013 stadfæster Konkurrenceankenævnet en afgørelse, som slår fast, at Deutz og DMN handlede ulovligt ved at forhindre Fleco og konsortiet i at få adgang til reservedele. Sagen bliver af Deutz anket til Sø- og Handelsretten.

/I august 2015 bliver DSB stævnet af Deutz ved retten i Tyskland for at fraskrive DSB retten til erstatning i kølvandet på afgørelsen i Konkurrencerådet. DSB får sagen udsat til ankesagen er endeligt afgjort i Sø- og Handelsretten.

/Sideløbende bliver Fleco-direktør Michael Sjøgaard stævnet ved byretten i Køln af Deutz. Formålet er at få Michael Sjøgaard til at fraskrive sig retten til kompensation over for den tyske motorproducent. Det lykkes for Flecos advokater at få udsat sagen, hvorfor den eventuelt først optages, når afgørelse i ankesagen er kendt.

/I januar 2021 stadfæster Sø- og Handelsretten afgørelsen fra Konkurrenceankenævnet. Deutz AG anker efterfølgende afgørelsen. Dermed skal ankesagen nu behandles af Østre Landsret. Ankesagen er ikke berammet.

/I marts 2021 rejser Fleco overfor Københavns Byret et erstatningskrav på fem mio. kr. plus renter overfor Deutz AG.

Politiet rejser tiltale

/Som udløber af afgørelsen i konkurrenceankenævnet i 2013 anmelder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Deutz AG og Diesel Motor Nordic til politiet for strafferetlig forfølgelse af sagen. Målet for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er at få udmøntet den bødestraf, som konkurrencelovens paragraffer giver lovhjemmel til,

/Bagmandspolitiket (SØIK) indleder efter anmeldelsen i 2013 efterforskning af sagen og indsender i juli 2017 anklageskrift til Københavns Byret. Deutz AG og Diesel Motor Nordic samt en navngiven direktør i Deutz AG er tiltalt efter bestemmelserne i Konkurrenceloven.

/Den strafferetlige sag i Københavns Byret afventer ligeledes afgørelse i ankesagen fra Østre Landsret.

Artiklen er en del af temaet Slagsmål om IC3 motorer.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.238