23948sdkhjf
true

Maskinmester eller lignende som Souschef på Christansø

Har du et familieliv, der er udfordret på logistik og tid til de daglige gøremål?

Har du for lidt tid til egne interesser, sociale arrangementer, til at nyde naturen, hinanden og dine børn?

Har du teknisk snilde og gode lederevner?

Så er stillingen som souschef på Christiansø noget for dig.
Oprettet
Ansøgningsfrist
1. juni 2020
Forventet start
1. oktober 2020
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Region
Danmark > Københavns Kommune > Hovedstaden

Om os
Christiansø Administration, som er Forsvarsministeriets administrative enhed på Christiansø, har alle de funktioner, der ligger i en almindelig kommune. På øen er der skole, kirke, læge, købmand, gæstgiveri, teltplads, redningsstation, forsamlingshus, el-, varme- og vandforsyning, posthus m.m.

Vores opgave er at drive og vedligeholde de fredede bygninger og fæstningsværker, samt sikre forsyningen af el, varme og vand til beboere og besøgende på Christiansø. Vi har en bred medarbejderstab bestående af håndværkere, skolelærer, administrative medarbejdere i administrationen og medarbejdere på havnen og ikke mindst sæsonarbejdere i sommersæsonen.

Christiansø er i disse år i en omstilling fra at leve af fiskeri til i højere grad at leve af formidling og turister. Øen har en turismestrategi, som arbejder for at få flere turister udenfor højsæsonen, og Christiansø fik i år status som naturpark, hvilket forventes at bidrage positivt til besøgstallet.

Da Christiansø hører direkte under statens administration, betales statsskat, men ikke kommuneskat. Dermed behøver en familie ikke nødvendigvis to fuldtidsindkomster. Som ægtefælle/samlever skal man kunne se muligheder frem for begrænsninger. Der er forskellige muligheder for småjobs i løbet af året, både under administrationen og i det private alt efter årstiden. Så hvis han/hun har håndværksmæssige, kreative, formidlingsmæssige eller musikalske evner kombineret med lidt initiativrigdom og virkelyst, er der gode muligheder for at opnå en supplerende indtægt. Og måske har I også mulighed for at kunne medbringe noget distancearbejde. En løsning, der bruges af flere familier på øen.

Christiansø er en lille ø med mange muligheder, hvor alt nærmest er muligt. Øen består p.t af rigtig mange initiativrige voksne, som er gode til at skabe et godt fællesskab både for børn og voksne, via forskellige aktiviteter og arrangementer. Lige nu har du mulighed for at deltage i powerwalk, hockey, morgenbadning (hele året) yoga, stolegymnastik, whiskylaug, filmaftener, bogklub, kajakklub, strikkemik. Ja, vi bestemmer selv, hvad vi vil berige vores øliv med.

Ølivet er altså ikke blot et 8-16 job. Det er en unik mulighed for at få samlet familien, og du har rig mulighed for at tilegne dig nye kompetencer i et meget alsidigt håndværkerteam. Alt sammen i vores rolige og smukke omgivelser på Christiansø.

Dine børn kan gå i en af Danmarks mindste skoler, med et kompetent lærerteam, som vil undervise på det niveau, hvor dit barn er. Som forældre har I gode muligheder for at præge skolen i den retning, I synes er vigtig. Pasning af mindre børn kan vi dog ikke tilbyde. Dette skal i givet fald organiseres ved egen foranstaltning.

Om stillingen
Souschefens opgaver består af en kombination af ledelsesopgaver og almindelige administrative og praktiske opgaver.

Det er vigtigt, at du som souschef har lyst til og bliver engageret af at være i en organisation, hvor fokus er rettet mod at yde den bedste service for øboerne og de mange tusinde besøgende, der hvert år gæster øen.

Souschefen har følgende opgaveområder:

  • Ansvar for den daglige drift og forsyning med el, varme, drikkevand, spildevandsbortskaffelse, affaldsbortskaffelse, herunder farligt affald m.m.
  • Ansvar for forebyggende vedligehold og for løbende optimering af de tekniske anlæg, samt for at sikre, at ressourceforbrug (el, varm, vand m.m.) og miljøbelastning mimeres via måleraflæsninger og registreringer.
  • Ansvar for daglig kontakt til lejere i forbindelse med reparationer, vedligehold og renovering i øens lejemål.
  • Ansvar for den daglige drift, vedligehold og renovering af Christiansø Administrations bygninger og anlæg, herunder havn, fæstningsværker samt maskiner og tjenestebåd.
  • Ansvar for, at plejeplanen for de grønne arealer overholdes og at der i det hele taget sker en naturforvaltning, som er i overensstemmelse med Christiansøs status som naturpark.

Souschefen indgår i en vagtordning med chefen for Christiansø Administration. Chef og souschef deler ansvaret for, at vagttelefonen er operativ 24/7/365, og skal kunne håndtere indkomne alarmer fra de tekniske installationer, samt opkald af beredskabsmæssig karakter (patienttransport, ulykke, brand mv.). Ved beredskabsmæssige hændelser skal vagthavende chef kunne operere i rolle som lokal indsatsleder.
Souschefen vil blive uddannet som brandmand/røgdykker.

Souschefen skal som lokal teknisk ekspert indgå i den projektgruppe, som Forsvarsministeriet sammen med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har nedsat med henblik på at udskifte øen udslidte kraftvarmeværk, som er baseret på dieselgeneratorer, med et 100 % grønt og fossilfrit vind/brint-anlæg. Derudover indeholder projektet en ombygning af værkstedsfaciliteterne samt etablering af spildevandsrensning. Projekteringen vil blive igangsat i 2020 og projektet forventes afsluttet i 2025.

Souschefens ledelsesopgaver:
Souschefen er daglig leder for Christiansø Administrations 10 håndværkere, der forestår drift og vedligehold af alle øens tekniske anlæg, vedligehold og renovering af bygninger og fæstningsværker m.m. Derudover er souschefen leder for rengøringspersonalet, som gør rent på øens korttidslejemål, toiletter, skole mv.

Souschefen indgår i et tæt samarbejde med chefen om varetagelsen af ledelsesopgaverne ved Christiansø Administration, f.eks. bemandingsplan, planlægning og prioritering af opgaver, 5/10 årsplaner for anlægsanskaffelser og -opgaver, drift og indkøb, ansættelser, m.m.

Chef og souschef er gensidig stedfortræder ved fravær og ferie.

Om dig
Kravet om uddannelse skal ses i sammenhæng med dine øvrige erfaringer og kompetencer. Med baggrund i souschefens opgaver vil følgende uddannelser være relevante:

  • Maskinmester eller dual officer med autorisation indenfor el-området og gerne også VVS.
  • El-installatør, el-ingeniør eller anden teknisk baggrund.

Du skal kunne dokumentere erfaring med flere af opgaveområderne, som stillingen omfatter. Ligeledes er det nødvendigt, at du har ledererfaring med en god portion administrativ erfaring og erfaring med brug af it-værktøjer. Har du sejladserfaring, vil dette også være interessant, men ingen betingelse.

Har du særlig erfaringer eller kompetencer med vind/brint-anlæg vil det styrke dit kandidatur.

Du skal kunne arbejde selvstændigt og du har stor indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse. Som person er det vigtigt, at du har det godt med at kunne fungere og indgå i et mindre ø-samfund, og at du ønsker at bidrage til øens sociale og kulturelle liv.

Ansættelsesvilkår
Du ansættes i Forsvarsministeriet under Christiansø Administration. Chefen for Christiansø Administration er din nærmeste chef og øverste myndighed på øen.

Ansættelsen sker i henhold til gældende statslig overenskomst eller på individuel kontrakt, hvor løn og pension forhandles individuelt efter kvalifikationer. Ved ansættelse er der mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Stillingen er en 37 timers fuldtidsstilling. Til stillingen hører en tjenestelejebolig. Forventet tiltrædelse pr. 1. oktober 2020 eller efter aftale.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Kontakt og ansøgning
Har du spørgsmål til stillingen og livet på Christiansø, er du meget velkommen til at kontakte Jens Peter Koefoed, chef for Christiansø, på telefon 2031 2913.

Du kan også kontakte nuværende souschef Ejvind Povlsgaard Jensen på telefon 2022 5603 for at få hans input om stillingen.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte HR-konsulent Birgit Jepsen Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9183.

Din ansøgning bør indeholde:

  • En beskrivelse af dine fagkompetencer med dokumentation og en beskrivelse af dine tidligere ansættelsesforhold og opgaver.
  • En beskrivelse af din familie, dine børns alder og din ægtefælle/samboendes kompetencer og interesser.
  • Et par ord om dine og familiens fritidsinteresser og forestillinger om ølivet.

Ansøgningsfristen er mandag den 1. juni 2020.
Ansættelsessamtaler forventes i 2 runder. Første runde afholdes i uge 24 med eventuel ægtefælle/samlever ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Lautruphøj 8, 2750 Ballerup.
Til 2. runde vælges 1 – 2 kandidater, som med eventuel familie inviteres til samtale og besøg på Christiansø i uge 28, 29 eller 30.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Ertholmene
Ertholmene – i daglig tale Christiansø - er Danmarks østligste øgruppe beliggende 18 kilometer nordøst for Bornholm. To af øerne (Christiansø og Frederiksø) er beboede. Der er p.t. 90 fastboende. Øerne er ikke en del af den kommunale struktur, idet de ejes af staten og hører under Forsvarsministeriet, som har ansat en administrator til både at være chef for den samlede virksomhed og til at varetage en række myndighedsopgaver. Oprindeligt var øerne en søfæstning og senere et fiskersamfund, men i dag er de først og fremmest en attraktion, der hver sommer besøges af ca. 45.000 turister. Det giver os, der bor her, en ganske betydelig værtsrolle. Hovedparten af de beboere, der har job, er håndværkere ansat under Christiansø Administration til at vedligeholde anlæg, de fredede bygninger, den unikke natur og de gamle fæstningsværker.

Man kan desuden orientere sig på disse hjemmesider:
christiansoe.dk
facebook.com/christiansoe
instagram.com/naturparkchristiansoe
facebook.com/christiansoeskole

Sådan ansøger du

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal uploades som pdf. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.Søg jobKontaktinformation
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Holmens Kanal 9
1060 København K

Send til en kollega

0.188