23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 107-260101
Offentliggjort
04.06.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Bornholm Regionskommune

Drift og vedligeholdelse af vejbelysning 2020-2024


Bornholm Regionskommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Bornholm Regionskommune
CVR-nummer: 26696348
Postadresse: Skovløkken 4, Tejn
By: Allinge
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Postnummer: 3770
Land: Danmark
Kontaktperson: Flemming Bech
E-mail: flemming.bech@brk.dk
Telefon: +45 56921474

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://brk.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Drift og vedligeholdelse af vejbelysning 2020-2024

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50232100 Vedligeholdelse af vejbelysning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten omfatter drift og vedligeholdelse af samtlige kommunale vejbelysninganlæg, ialt ca. 10 500 vejbelysningarmaturer. Kontrakten omfatter vagtordning, beredskab, håndtering og besvarelse af fejlmeldinger, daglig drift og vedligeholdelse, udbedring af fejl og mangler, eftersyn, ajourføring og vedligeholdelse af dokumentation.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 629 036.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Hovedudførelsessted:

Bornholm

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se pkt. II 1.4.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet vurderes samlet ud fra tilbudsgiveres erfaring, organisation, tekniske og faglige formåen som beskrevet i den med tilbud fremsendte beskrivelse af opgaveløsningen / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Drift af Vejdirektoratets rute 38 (Rønne Nexø) er en del af den samlede opgave, men afregnes særskilt til de tilbudte enhedspriser.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 066-157378
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2020.14
Betegnelse:

Kontrakt: Drift og vedligeholdelse af vejbelysninganlæg 2020-2024

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
20/05/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Knudsker EL
CVR-nummer: 86395517
Postadresse: Sandemandsvej 27
By: Rønne
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Postnummer: 3700
Land: Danmark
E-mail: anders@knudsker-el.dk

Internetadresse: www.knudsker-el.dk

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 629 036.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie 70
By: København
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsensvej 25
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/06/2020

Send til en kollega

0.062