23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 129-316171
Offentliggjort
07.07.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Randers Kommune

Udbud på levering af tanksprøjter til Beredskab og Sikkerhed Randers Favrskov Djursland I/S


Randers Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
CVR-nummer: 29189668
Postadresse: Laksetorvet
By: Randers
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Kevin Lousen
E-mail: kevin.lousen@randers.dk
Telefon: +45 89151198

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f6b85daa-5a26-4a91-9aeb-e6456ac2b243/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på levering af tanksprøjter til Beredskab og Sikkerhed Randers Favrskov Djursland I/S

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Høring af udbudsmateriale i forbindelse med kommende udbud på levering af tanksprøjter til Beredskab og Sikkerhed Randers Favrskov Djursland I/S.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 8 027 235.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144212 Brandkøretøjer med vandtank
34144213 Brandbiler
34144210 Brandkøretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Randers Kommune planlægger at udbyde på vegne af Beredskab og Sikkerhed Randers Favrskov Djursland I/S levering af tanksprøjter som et udbud med forhandling. Vedlagte materiale sendes derfor i høring, med henblik på at få markedets umiddelbare tilkendegivelse i forhold til at kunne byde ind på det konkurrenceudsatte område.

Vedlagt er:

- Bilag 2 – kravspecifikation - høringsversion

- Bilag 3 – tilbudsliste – høringsversion

- Uddrag af det øvrige udbudsmateriale (udbudsbetingelser + kontrakt).

Alle potentielle tilbudsgivere opfordres til at gennemgå høringsmaterialet og fremsende høringssvar med kommentarer, samt evt. forslag til ændringer.

Beredskab og Sikkerhed Randers Favrskov Djursland I/S lægger stor vægt på markedets tilbagemeldinger på høringsmaterialet, særligt i forhold til de udbudte varer og de i kravspecifikationen anførte krav og betingelser. Høringssvarene bedes indeholde uddybende forklaringer og henvise til de steder i kravspecifikationen/tilbudslisten, som svarene/kommentarerne drejer sig om.

Såfremt der er mindstekrav i bilag 2 – kravspecifikationen som strider mod hinanden, bedes I tilkendegive dette i jeres kommentarer til materialet.

Høringssvar bedes fremsendt via Ethics.

Fristen for indsendelse af svar er den 15. december 2019, klokken 23.59.

Høringssvarene vil ikke blive offentliggjort og vil i øvrigt blive behandlet efter offentlighedsloven og forvaltningslovens regler.

I det omfang, det vurderes at være sagligt og relevant, tilrettes materialet ud fra høringssvarene, men høringssvarene vil ikke blive besvaret.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Afprøvning og levering, samt service og garantibestemmeler / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optionspakker bilag 2 – tilbudslisten, på de i bilag 3 – kravspecifikation angivne vilkår.

Endvidere har ordregiver en option på køb af yderligere 2 tanksprøjter med dertilhørende options-pakker, såfremt det viser efter færdiggjort udbud af beredskabet i Randers, Favrskov og Djursland Kommune, at der er et behov for dette på samme vilkår.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 025-055858
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud på levering af tanksprøjter til Beredskab og Sikkerhed Randers Favrskov Djursland I/S

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
02/07/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Hauberg Technique A/S
CVR-nummer: 31480450
Postadresse: Færøgade 6
By: Haslev
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 4690
Land: Danmark
E-mail: be@htfire.dk
Telefon: +45 51824937

Internetadresse: http://htfire.dk/

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 14 500 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 8 027 235.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/07/2020

Send til en kollega

0.078