23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 202-491882
Offentliggjort
16.10.2020
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Vindere

(16.10.2020)
United States of America (USG)
N/A

Anskaffelse af driftsrelaterede tjenesteydelser til AIM 9X missiler


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Tom Sandberg Jørgensen
E-mail: fmi-sd-l102@mil.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.FMI.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anskaffelse af driftsrelaterede tjenesteydelser til AIM 9X missiler

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50650000 Reparation og vedligeholdelse af militære luftfartøjer, missiler og rumfartøjer
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

FMI ønsker at forhøje en trækningsret til en indgået Foreign Military Sales (FMS) case DE-P-GBU på anskaffelse af driftsrelaterede tjenesteydelser og reservedele til forsvarets AIM 9X missiler. Aftalen indgås med den amerikanske stat og giver FMI en rettighed til at anskaffe de på casen omhandlede ydelser efter behov. FMI kan ikke på forhånd fastsætte præcist hvilke varer og ydelser som der er behov for at anskaffe på casen, herunder til hvilken værdi.

De driftsrelaterede tjenesteydelser omfatter navnlig levering af teknisk dokumentation, reparationer af missiler og missildele samt programmanagement. Disse driftsrelaterede tjenesteydelser har alle en sådan tilknytning til AIM 9X missilerne at tjenesteydelserne ikke kan anvendes på andre systemer. Alle reservedele, herunder mere almindelige forbrugsreservedele, er specialfremstillet til AIM 9X missilerne, hvorfor det kun er den oprindelige producent, Raytheon, som kan levere disse.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Arbejdet forventes hovedsageligt udført i USA hos den af FMS udpegede leverandør.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til afsnit 1.4).

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

FMI ønsker at forhøje en trækningsret via FMS systemet på anskaffelse af driftsrelaterede tjenesteydelser til AIM 9X missilerne. Det er FMI's vurdering, at AIM 9X missilerne er omfattet af 1958-listens nr. 4 som "guided missiles" samt Unionens fællesliste over militært udstyr pkt. ML4.a som "missiler specielt designet til militær anvendelse". Missilerne anvendes på Forsvarets F-16 jagerfly i forbindelse med nationale og internationale operationer. Det er på dene baggrund FMI's vurdering, at AIM 9X missilerne er militært udstyr i forsvarsdirektivets forstand. Det er vurderingen, at de tjenesteydelser som ønskes anskaffet har en sådan tilknytning til AIM 9X missilerne at disse tjenesteydelser ikke har nogen værdi for Forsvaret såfremt FMI ikke samtidig rådede over AIM 9X missilerne. Angående reservedele er det FMI's vurdering, at disse er så specifikke til AIM 9X missilerne at disse ikke vil kunne anvendes på andre systemer. Det er hermed samlet FMI's vurdering at anskaffelsen af driftsrelaterede tjenesteydelser og reservedele til AIM 9X missilerne har en sådan direkte tilknytning til AIM 9X missilerne at disse er omfattet af forsvarsdirektivet.

US Navy er en del af det amerikanske forsvar, og er på denne baggrund en statslig myndighed. Det er på denne baggrund vurderingen, at anskaffelsen er en Government-to-Government aftale som ikke er omfattet af forsvarsdirektivet, jf. undtagelsesbestemmelsen i forsvarsdirektivets artikel 13, litra f.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 222-545815

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
10/07/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: United States of America (USG)
By: N/A
NUTS-kode: US UNITED STATES
Land: USA
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 1 800 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 800 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/10/2020

Send til en kollega

0.093