23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 208-507047
Offentliggjort
26.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Hovedstaden

Opdateringer

Rettelse
(20.11.2020)

IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 17-12-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 20-01-2021
Time: 12:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 17-12-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 20-01-2021
Time: 12:00

Rettelse
(19.01.2021)

III.1.3)
Placering af det tekst, der skal ændres:III.1.3
I stedet for:
Automatiske transport, håndterings- og buffersystemer inkl. aut. servicelager:
- Der skal vedlægges min. 2 referencer, indenfor de sidste 5 år.
Opvaskemaskinen for spildbakker:
- Der skal vedlægges min. 2 referencer, indenfor de sidste 5 år.
Læses:
Automatiske transport, håndterings- og buffersystemer inkl. aut. servicelager:
- Der skal vedlægges min. 2 referencer, som må være mere end 3 år gamle.
Opvaskemaskinen for spildbakker:
- Der skal vedlægges min. 2 referencer, som må være mere end 3 år gamle.

IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:IV.2.2
I stedet for:
Dato: 20-01-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 22-02-2021
Time: 12:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:IV.2.7
I stedet for:
Dato: 20-01-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 22-02-2021
Time: 12:00

Annullering
(12.03.2021)

Anlæg til opvask i centralkøkkenet på Rigshospitalet


Region Hovedstaden

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Anita Ballisager
E-mail: anita.ballisager@regionh.dk
Telefon: +45 38665000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=284102&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=284102&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anlæg til opvask i centralkøkkenet på Rigshospitalet

Sagsnr.: 20033358
II.1.2) Hoved-CPV-kode
42000000 Industrimaskiner
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrør leverance, (indkøb, indtransport, montering og opstart) af anlæg i opvask og servicehåndtering i centralkøkkenet på Rigshospitalet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42995000 Diverse rengøringsmaskiner
42995100 Vasketunnel
51000000 Installationstjenester (undtagen programmel)
51510000 Installation af maskiner og udstyr til almene formål
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrør leverance, (indkøb, indtransport, montering og opstart) af anlæg i opvask og servicehåndtering i centralkøkkenet på Rigshospitalet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og design / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet omfatter option på service. Tilbudsgiver skal afgive tilbud på en grundlæggende serviceaftale og på servicetillæg, jf. serviceoptioner, bilag 4, for den tilbudte leverance.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- ESPD del IV, B, 1) Samlet årsomsætning.

- ESPD del IV, B, 6) Finansielle nøgletal.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgivers omsætning skal minimum være 5 mio. DKK pr. år, de sidste 2 regnskabsår.

- Egenkapital skal i gennemsnit være positiv, i de sidste 2 regnskabs år.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD del IV, C, 2) Levering af leverancer af den anførte type.

Tilbudsgiver skal vedlægge referencer for lignende leverancer. Ved lignende forstås leverancer til medicinal industri, levnedsmiddelindustri, sterilcentraler eller tilsvarende, hvor der er udvidede krav til rengøring og hygiejne ift. almindelig lager- og industriformål.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Automatiske transport, håndterings- og buffersystemer inkl. aut. servicelager.

- Der skal vedlægges min. 2 referencer, indenfor de sidste 5 år.

- Referencer skal være automatiske anlæg helt eller delvist i rustfrit stål, leveret til stor-køkkener, kantiner, cateringfirmaer føde- og drikkevareindustri, medicinal industri, sterilcentraler eller tilsvarende med lignende krav til rengøring og hygiejne.

- Referencerne skal indeholde automatiske transport, håndterings- og buffersystemer for lignende emner.

- Hvis der tilbydes et nyt automatisk servicelagerløsning, baseret på reollagring med XYZ lagerrobotter eller anden form for buffer/lagerautomat til service, så skal minimum 1 af referencerne inkludere et tilsvarende system for lignende emner.

Opvaskemaskinen for spildbakker:

- Der skal vedlægges min. 2 referencer, indenfor de sidste 5 år.

- Referencer skal være fuldautomatiske opvaskemaskiner for bakker eller lignende med automatisk indføring, vask/tørring og stabling på stablingsvogne/dispenservogne.

- Referencer skal være leveret til storkøkkener, kantiner, cateringfirmaer eller tilsvarende og hvor der stilles lignede kvalitets- og kapacitetskrav som i foreliggende projekt.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I kontraktudkast indgår vilkår om sikkerhedsstillelse ved forudbetaling.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/12/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/12/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: x
By: x
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af offentlig kontrakt:

- 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/10/2020

Send til en kollega

0.048