23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 208-507054
Offentliggjort
26.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Hovedstaden

Opdateringer

Rettelse
(20.11.2020)

IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 17-12-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 20-01-2021
Time: 12:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 17-12-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 20-01-2021
Time: 12:00

Rettelse
(19.01.2021)

III.1.3)
Placering af det tekst, der skal ændres:III.1.3
I stedet for:
For Conveyor system/tømmeanlæg:
- Der skal vedlægges min. 2 referencer, indenfor de sidste 5 år.
For vognvaskemaskine:
- Der skal vedlægges minimum 2 referencer, indenfor de sidste 5 år.
Læses:
For Conveyor system/tømmeanlæg:
- Der skal vedlægges min. 2 referencer, som må være mere end 3 år gamle.
For vognvaskemaskine:
- Der skal vedlægges minimum 2 referencer, som må være mere end 3 år gamle.

IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:IV.2.2
I stedet for:
Dato: 20-01-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 22-02-2021
Time: 12:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:IV.2.7
I stedet for:
Dato: 20-01-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 22-02-2021
Time: 12:00

Annullering
(12.03.2021)

Anlæg til distributionen i centralkøkkenet på Rigshospitalet


Region Hovedstaden

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Anita Ballisager
E-mail: anita.ballisager@regionh.dk
Telefon: +45 38665000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=284063&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=284063&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anlæg til distributionen i centralkøkkenet på Rigshospitalet

Sagsnr.: 20069929
II.1.2) Hoved-CPV-kode
42000000 Industrimaskiner
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrør leverance, (indkøb, indtransport, montering og opstart) af anlæg til distributionen i centralkøkkenet på Rigshospitalet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42995000 Diverse rengøringsmaskiner
42995100 Vasketunnel
51000000 Installationstjenester (undtagen programmel)
51510000 Installation af maskiner og udstyr til almene formål
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrør leverance, (indkøb, indtransport, montering og opstart) af anlæg til distributionen i centralkøkkenet på Rigshospitalet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet og design / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet omfatter for leverancen desuden følgende optioner:

— AGV station som tillæg/udvidelse af conveyor systemet

— Reversering af bufferbanesystem, transportbaner og drejestation for urene vogne.

Udbuddet omfatter også optioner på service. Tilbudsgiver skal afgive tilbud på en grundlæggende serviceaftale og på servicetillæg.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Sektion B: Økonomisk og finansiel formåen.

- ESPD del IV, B, 1) Samlet årsomsætning.

- ESPD del IV, B, 6) Finansielle nøgletal.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers omsætning skal minimum være 5 mio. DKK pr. år, de sidste 2 regnskabsår.

Egenkapital skal i gennemsnit være positiv, i de sidste 2 regnskabs år.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD del IV, C, 2) Levering af leverancer af den anførte type.

Tilbudsgiver skal vedlægge referencer for lignende leverancer. Ved lignende forstås leverancer til medicinalindustri, levnedsmiddelindustri, sterilcentraler eller tilsvarende, hvor der er udvidede krav til rengøring og hygiejne ift. almindelig lager- og industriformål.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For Conveyor system/tømmeanlæg:

- Der skal vedlægges min. 2 referencer, indenfor de sidste 5 år.

- Referencer skal være for automatiske anlæg helt eller delvist i rustfrit stål.

- Referencerne skal indeholde conveyor systemer for transport af vogne, stativer og tilsvarende emner med lignende dimensioner og vægte som i foreliggende projekt.

- Referencerne skal indeholde automatiske håndteringsmaskiner og/eller robotsystemer.

For vognvaskemaskine:

- Der skal vedlægges minimum 2 referencer, indenfor de sidste 5 år.

- Referencer skal være indenfor fuldautomatiske vaskemaskiner/anlæg beregnet for vask af vogne, transportbure, stativer og tilsvarende emner med lignende dimensioner og vægte som i foreliggende projekt.

- Referencer skal være leveret til lignende områder, hvor der stilles lignede kvalitets- og kapacitetskrav som i foreliggende projekt.

Hvis tilbudsgiver agter at benytte underleverandør/-er angives hvor stor en procentdel af opgaven der gives i underleverance. Ønsker aktøren at bero sig på en anden virksomheders kapacitet, skal denne virksomhed særskilt udfylde ESPD.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I kontraktudkast indgår vilkår om sikkerhedsstillelse ved forudbetaling.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/12/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/12/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: x
By: x
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af offentlig kontrakt:

- 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/10/2020

Send til en kollega

0.063