23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 235-581152
Offentliggjort
02.12.2020
Udbudstype
Annullering

Udbyder

TVIS

Leverance af pumpeenheder til fjernvarmeforsyning


TVIS

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: TVIS
CVR-nummer: 13348545
Postadresse: Tonne Kjærsvej 11
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Vang Madsen
E-mail: CHVM@Ramboll.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.tvis.net/
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Leverance af pumpeenheder til fjernvarmeforsyning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31681200 Elektriske pumper - KA01
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

TVIS planlægger en udvidelse af deres forsyningsområde, og skal i den forbindelse henholdsvis udbygge nogle eksisterende veksler- og pumpestationer og bygge nye stationer.

Nærværende indkøb omhandler den samlede pumpeleverance til udvidelsen, samlet 12 stk. komplette pumpeenheder, bestående af pumpe, kobling, separate lejer, motor og frekvensomformere, alle i intervallet 30 kW til 90 kW.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42122430 Centrifugalpumper
42120000 Pumper og kompressorer
42122130 Vandpumper
42122300 Trykpumper til væsker
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Levering skal foretages til forskellige adresser i Vejle, Kolding og Fredericia området.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

TVIS ønsker tilbud på indkøb af 12 stk. samlede pumpeenheder, bestående af pumpe, kobling, lejer, motor og frekvensomformer.

Pumperne skal anvendes i TVIS' transmissionsnet til fjernvarmevand med designtemperatur 120C og designtryk 25 bar.

Alle pumper er i størrelsesordenen 30kW til 90 kW og skal levere varierende flow og løft op til 300 m3/h og 18 bar.

Motorer skal være af typen Synkron Reluktansmotorer.

Pumperne skal være horisontale end-suction pumper, med et eller flere trin efter leverandørens anbefaling.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 232-573319
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Leverance af pumpeenheder til fjernvarmeforsyning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet genoprettes som procedure med forhandling.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8000
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/11/2020

Send til en kollega

0.079