23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 249-620911
Offentliggjort
22.12.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fællesorg Boligforening (FOB)

Vindere

Udbud af vaskeridrift

(16.03.2021)
Nortec A/S
Ellehammersvej 16
7100 Vejle

Opdateringer

Rettelse
(19.01.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 25-01-2021
Time: 23:59
Læses:
Dato: 01-02-2021
Time: 23:59

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 25-01-2021
Time: 23:59
Læses:
Dato: 01-02-2021
Time: 23:59

Rettelse
(29.01.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 01-02-2021
Time: 23:59
Læses:
Dato: 08-02-2021
Time: 23:59

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 01-02-2021
Time: 23:59
Læses:
Dato: 08-02-2021
Time: 23:59

Rettelse
(05.02.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 08-02-2021
Time: 23:59
Læses:
Dato: 09-02-2021
Time: 23:59

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 08-02-2021
Time: 23:59
Læses:
Dato: 09-02-2021
Time: 23:59

Udbud af vaskeridrift


Fællesorg Boligforening (FOB)

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fællesorg Boligforening (FOB)
CVR-nummer: 57392118
Postadresse: Slotsalléen 55
By: Slagelse
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Bjørslev Paulsen
E-mail: Camilla.bjoerslev@dlapiper.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fob.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=kdtpryghcu
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af vaskeridrift

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98311200 Drift af vaskeri
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved dette udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på en fuldstændig drift af en række af FOB's vaskerier.

Den vindende tilbudsgiver skal levere alle ydelser forbundet med at drive ordregivers vaskerier, herunder blandt andet levering og udskiftning af manglende, forældet og ufunktionsdygtigt vaskeriudstyr, service og drift af eksisterende og udskiftet vaskeriudstyr og påfyldning af sæbe og skyllemiddel. Den vindende tilbudsgiver skal desuden levere og administrere afregningssoftware til brug for fakturering samt betaling- og reservationssoftware.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 34 900 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
51543400 Installation af vaskerimaskiner, rensemaskiner og tørremaskiner
98311100 Forvaltning af vaskeri
42716000 Vaskerimaskiner, rensemaskiner og tørremaskiner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ved dette udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på en fuldstændig drift af en række af FOB's vaskerier.

Den vindende tilbudsgiver skal levere alle ydelser forbundet med at drive ordregivers vaskerier, herunder blandt andet levering og udskiftning af manglende, forældet og ufunktionsdygtigt vaskeriudstyr, service og drift af eksisterende og udskiftet vaskeriudstyr og påfyldning af sæbe og skyllemiddel. Den vindende tilbudsgiver skal desuden levere og administrere afregningssoftware til brug for fakturering samt betaling- og reservationssoftware.

For nærmere information om udbuddet henvises til udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 34 900 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er mulighed for forlængelse af kontrakten i en periode på op til 60 dage, for at sikre en smidig overgang til en ny leverandør ved kontraktophør. Derved sikres det, at beboerne kontinuerligt vil sikres adgang til et fungerende vaskeri.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option til tilknytning af flere vaskerier, hvis der i løbet af aftaleperioden oprettes eller optages nye afdelinger under FOB med vaskerier, hvor der ønskes en tilsvarende drift.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/01/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/01/2021
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Ydelserne kan forventes udbudt på ny, når den herved udbudte kontrakt udløber.

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud senest 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. klagenævnslovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside for nærmere information (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/12/2020

Send til en kollega

0.062