23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 053-132610
Offentliggjort
17.03.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Sjælland

EU-udbud af opvaskeanlæg til køkkenet Holbæk Sygehus


Region Sjælland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Pauline Dich-Johansen
E-mail: padi@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 93566052
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=296090&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud af opvaskeanlæg til køkkenet Holbæk Sygehus

II.1.2) Hoved-CPV-kode
42000000 Industrimaskiner
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Markedsdialog forud for kommende udbud vedrørende leverance (levering, indtransport, opstilling, montering, installation, test og afleveringsforretning) af opvaskeanlæg bestående af 2 tunnelopvaskemaskiner, 1 tømningsanlæg og 1 vognvaskemaskine til køkkenet på Holbæk Sygehus.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42995000 Diverse rengøringsmaskiner
42995100 Vasketunnel
51000000 Installationstjenester (undtagen programmel)
51510000 Installation af maskiner og udstyr til almene formål
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Markedsdialog forud for kommende udbud vedrørende leverance (levering, indtransport, opstilling, montering, installation, test og afleveringsforretning) af opvaskeanlæg bestående af 2 tunnelopvaskemaskiner, 1 tømningsanlæg og 1 vognvaskemaskine til køkkenet på Holbæk Sygehus.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
12/05/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Som led i forberedelsen af et kommende EU-udbud vedr. opvaskeanlæg til køkkenet på Holbæk Sygehus, inviteres potentielle tilbudsgivere til markedsdialog.

Der er tale om et kommende udbud vedr. et opvaskeanlæg bestående af 2 tunnelopvaskemaskiner, 1 tømningsanlæg og 1 vognvaskemaskine.

Markedsdialogen vil foregå dels skriftligt og dels ved høringsmøder med potentielle tilbudsgivere. Høringsmaterialet vil kunne rekvireres fra fredag den 19. marts 2021 kl. 12.00. Skriftlige høringssvar skal afgives senest torsdag den 8. april 2021 kl. 12.00. Høringssvar skal som udgangspunkt afgives på dansk. Der vil blive holdt enkeltvise virtuelle høringsmøder med potentielle tilbudsgivere i uge 15.

Bemærk, at tilmelding til markedsdialogen foregår pr. mail, ligesom den skriftlige høring vil foregå pr. mail. Kontakt venligst udbudskonsulent Pauline Dich-Johansen på mail padi@regionsjaelland.dk Tilmelding til virtuelt høringsmøde skal fremsendes senest den 6. april 2021 kl. 12.00.

Region Sjælland forbeholder sig retten til af ressourcemæssige hensyn at begrænse antallet af deltagere ved høringsmøderne. En eventuel begrænsning vil i så fald ske på baggrund af objektive og saglige kriterier, idet Region Sjælland ønsker at sammensætte gruppen af deltagere på en sådan måde, at den er repræsentativ for markedet.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/03/2021

Send til en kollega

0.047