23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 086-223538
Offentliggjort
04.05.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
31.05.2021 Kl. 10:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/154542279.aspx

Udbyder

Vandcenter Syd

Levering af fjernaflæste vandmålere og kommunikationsnetværk (delaftale 1) samt installation, callcenter funktion og målerudskiftningssystem (delaftale 2) til VandCenter Syd


Vandcenter Syd

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vandcenter Syd
CVR-nummer: 17414003
Postadresse: Vandværksvej 7
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Dorthe Nørgaard Hansen
E-mail: dnh@samaqua.dk
Telefon: +45 40739395
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/154542279.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.samaqua.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/154542279.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/154542279.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

(Prækval.) Udbud af fjernaflæste vandmålere og kommunikationsnetværk (delaftale 1) samt installation, callcenter funktion og målerudskiftningssystem (delaftale 2) til VandCenter Syd

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38421100 Vandmålere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører levering af fjernaflæste vandmålere, kommunikationsnetværk og datahjemtagning (delaftale 1) samt installationsopgaven, callcenter funktion og målerudskiftningssystem (delaftale 2) til VandCenter Syd.

Delaftale 1 har en løbetid på 12 år og option på forlængelse i 4 x 1 år.

Delaftale 2 har en løbetid på 4 år og option på forlængelse i 1 x 1 år.

Tryk her https://permalink.mercell.com/154542279.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Udbuddet vedrører levering af fjernaflæste vandmålere, kommunikationsnetværk og datahjemtagning

 

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38421100 Vandmålere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Odense og Nordfyn

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører udskiftning af eksisterende vandmålere i forsyningsområder med nye fjernaflæste vandmålere for VandCenter Syd.

Demontering af eksisterende vandmålere samt montage af nye batteridrevne fjernaflæste vandmålere med byggemål 190 mm og 1" tilslutning samt eventuelle antenner til signalforstærkning.

Sikring af at måleren kan kommunikere med det opsatte datakommunikationsnetværk som skal hjemtage data til VandCenter Syds målerhåndteringssystem.

Mindre tilpasninger af installationer hvor nødvendigt

Håndtering af mangelfulde installationer

Opdatering af målerinformationer i målerskiftesystem.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2021
Slut: 31/08/2033
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

4 x 1 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Referencer og kvalitetssikringsledelse - se udbudsbetingelser.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse af kontrakten.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Udbud på installationsopgaven, callcenter funktion og målerudskiftningssystem

 

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45330000 Blikkenslagerarbejde
51210000 Installation af måleudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

VandCenter Syds har igangsat processen med at udskifte de nuværende mekaniske målere til elektroniske og fjernaflæste målere hos forsyningens kunder. I den forbindelse ønsker VandCenter Syd at indgå i et samarbejde med en ekstern installatør, som kan håndtere en del af udskiftningerne hos kunderne.

Leverandøren bliver VandCenter Syds repræsentant overfor kunderne i forbindelse med en del af udskiftningerne, og derfor efterspørger VandCenter Syd en leverandør, der kan håndtere en callcenter- og bookingopgave for forsyningen, udføre professionel og forskriftsmæssig installation af målere, men som også er villig til at indgå i et tæt samarbejde om at levere den bedst mulige kundeoplevelse i forbindelse med installation af de nye vandmålere.

Opgaven omfatter:

— Håndtering af callcenter og bookingsystem med booking af kundebesøg- brug af målerudskiftningssystem

— Erfaringsudveksling med VandCenter Syd om optimering af kundehåndtering

— Afhentning af nye vandmålere og tilhørende udstyr og materiale på Vandværksvej 7 og transport til installationsadresserne

— Aflevering af eksisterende vandmålere på Vandværksvej 7

— Samarbejde med VandCenter Syd omkring kundehenvendelser ifm. kundebesøg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2021
Slut: 31/08/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

1 x 1 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Referencer og kvalitetssikringsledelse - se udbudsbetingelser.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kontrakten kan forlænges.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/05/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 02/06/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/04/2021

Send til en kollega

0.046