23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 228-601617
Offentliggjort
24.11.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

METRO SERVICE A/S - 2250 - Purchase

Montering og udskiftning af anti-ridse film/ folie på metrotog & stationer, samt Polering / slibning af metal-, sten- og glasflader efter hærværk


METRO SERVICE A/S - 2250 - Purchase

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: METRO SERVICE A/S - 2250 - Purchase
CVR-nummer: 21263834
Postadresse: Metrovej 3
By: København
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Neubert
E-mail: mne@metroservice.dk
Telefon: +45 32482800
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/167822790.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://metroservice.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/167822790.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/167822790.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Montering og udskiftning af anti-ridse film/ folie på metrotog & stationer, samt Polering / slibning af metal-, sten- og glasflader efter hærværk

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50220000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Metro Service at indgå en rammeaftale på henholdsvis:

Delaftale 1:

Montering og udskiftning af anti-ridse folie på diverse flader i metrostationerne (M1M2 + M3M4), samt i diverse flader i metrotog (M1M2 + M3M4). Desuden udskiftning af piktogrammer.

Metro Service A/S har i dag en ekstern leverandør på M1M2. Aftalen med den eksisterende leverandør udløber 31.12.2021. Der er ikke en tilsvarende aftale på M3M4.

Det forventede film- og folieforbrug er på ca. 3600 m2 pr. år total fordelt over M1/M2 og M3/M4.

Delaftale 2:

Polering / slibning af glas-, sten- og metalflader efter hærværk, hvor det er æstetisk og økonomisk fordelagtigt at polere overfladen op i stedet for at udskifte ruden / fladen, samtidigt med at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, så alle godkendelser i forhold til jernbanesikkerhed overholdes.

Begge delaftaler starter fra 1.02.2022 og løber indtil 31.01.2024 med mulighed for forlængelse op til 3 x 12 måneder.

Tryk her https://permalink.mercell.com/167822790.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kopi af Montering og udskiftning af anti-ridse film/ folie på metrotog & stationer

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44170000 Byggematerialelignende plader, bånd og folie
50220000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1:

Montering og udskiftning af anti-ridse folie på diverse flader i metrostationerne (M1M2 + M3M4), samt i diverse flader i metrotog (M1M2 + M3M4). Desuden udskiftning af piktogrammer.

Metro Service A/S har i dag en ekstern leverandør på M1M2. Aftalen med den eksisterende leverandør udløber 31.12.2021. Der er ikke en tilsvarende aftale på M3M4.

Det forventede film- og folieforbrug er på ca. 3600 m2 pr. år total fordelt over M1/M2 og M3/M4.

Se kravspecifikationen for uddybning af opgaven.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

3 x 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kopi af Polering / slibning af metal-, sten- og glasflader efter hærværk

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50220000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2:

Polering / slibning af glas-, sten- og metalflader efter hærværk, hvor det er æstetisk og økonomisk fordelagtigt at polere overfladen op i stedet for at udskifte ruden / fladen, samtidigt med at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, så alle godkendelser i forhold til jernbanesikkerhed overholdes.

Se kravspecifikationen for uddybning af opgaven.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

3 x 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/12/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/12/2021
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Ingen adgang

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Udbuddet er ikke omfattet af udbudslovens regler. i forhold til klageprocedure Det er kun muligt at kontakte MeSe, Johanne Boelskov, kontrakt- og udbudsansvarlig / E-mail: JBO@metroservice.dk for indsigelser mod udbuddet. Øvrige oplysninger i del VI. 4 skal derfor ses bort fra. Derved også den instans, der er ansvarlig for klageprocedurerne mv.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/11/2021

Send til en kollega

0.063