23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 245-645820
Offentliggjort
17.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

www.thisted.dk

Udbyder

Thisted Kommune, Anlæg og Infrastruktur

Drift og vedligeholdelse af vejbelysning


Thisted Kommune, Anlæg og Infrastruktur

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Thisted Kommune, Anlæg og Infrastruktur
CVR-nummer: 29189560
Postadresse: Kirkevej 9
By: Hurup Thy
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 7760
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Lillelund Bertelsen
E-mail: mlbe@thisted.dk
Telefon: +45 99172109
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://thisted.dk
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: www.thisted.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Thisted Kommune
CVR-nummer: 29189560
Postadresse: Kirkevej 9
By: Hurup Thy
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 7760
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Lillelund Bertelsen
E-mail: mlbe@thisted.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.syddjurs.dk</a>
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Drift og vedligeholdelse af vejbelysning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50232000 Vedligeholdelse af vejbelysning og trafikfyr
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg i hele Thisted Kommune, herunder beredskab, udbedring af fejl og mangler, forebyggende vedligeholdelse samt udførelse af eftersyn og vedligeholdelse af GIS data.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Thisted Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter i hovedtræk følgende ydelser som tilbudsgiver skal kunne

levere:

• Etablere og opretholde 24 timers vagtordning med beredskab for modtagelse af fejl-

meldinger og akut udbedring

• Modtagelse, vurdering og besvarelse af fejlmeldinger fra ”BorgerTip” APP suppleret

med egen elektronisk fejlmeldingsdatabase

• Daglig drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg i hele kommunen,

• Afhjælpning af fejl og mangler, herunder hærværk og påkørsler

• Gennemføre eftersyn på alle anlæg

• Foretage nødvendige reparationer, inklusiv garantihåndteringer på LED armaturer

• Udskifte udslidte armaturer og master i eksisterende anlæg

• Medvirke til forebyggende vedligeholdelse på anlægget

• Vedligeholde og ajourføre dokumentation i GIS med løbende opdatering af oplysnin-

ger i kommunens driftskort

• Administration, herunder håndtering af fejldatabase

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten udbydes i en 4 årig periode fra april 2022- marts 2026, med mulighed for forlængelse 2 gange 1 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten omfatter udover vejbelysning også 5 stk. signalanlæg, hvor det ydre anlæg ( master og lanterner) indgår i aftalen

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Opgaven skal udføres af en virksomhed, som har El-autorisation i Danmark, eller opfylder tilsvarende karv til udførelse af el-installationer i Danmark. Arbejdet skal udføres af virksomhedens egen organisation og egne ansatte.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Opgaven skal udføres af en virksomhed, som har El-autorisation i Danmark, eller opfylder tilsvarende karv til udførelse af el-installationer i Danmark. Arbejdet skal udføres af virksomhedens egen organisation og egne ansatte.

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde Thisted Kommunes retningslinier vedr. Arbejdsklausler som beskrevet i Udbudsbilag 2.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/02/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/02/2022
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Tilbud og beskrivelser uploades i I-Binder platformen inden udløb af tilbudsfrist. Det er ikke muligt for tilbudsgivere at overvære åbning af tilbud.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Deltagelse i opgaven i I-Binder og oprettelse sker ved fremsendelse af mail til Thisted Kommune att : Morten Lillelund Bertelsen mlbe@thisted.dk.

Når log-in er modtaget , kan ale informationer ses, der kan stilles spørgsmål omkring opgaven, afgives tilbud og uploades tilbudsdokumenter.

Ordregiver opnår ikke adgang til de uploadede tilbud før efter udløb af tilbudsfristen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der er tilknyttet teknisk rådgiver på opgaven:

Fredsted Consulting ApS

Danmarksvej 30 F

8660 Skanderborg

Ingeniør og partner Ole Kjærgård

T: +45 29368222 E: ok@fredcon.dk

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie 70
By: København
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Internetadresse: http://klfu.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsensvej 25
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/12/2021

Send til en kollega

0.062