23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 068-180458
Offentliggjort
06.04.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Søfartsstyrelsen

Vindere

Værft aftale for Søfartsstyrelsens inspektionsfartøj POUL LØWENØRN

(26.07.2022)
Assens Skibsværft A/S
Sdr. Havnevej
5610 Assens

Værft aftale for Søfartsstyrelsens inspektionsfartøj POUL LØWENØRN


Søfartsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Søfartsstyrelsen
CVR-nummer: 29831610
Postadresse: Caspar Brands Plads 9
By: Korsør
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 4220
Land: Danmark
Kontaktperson: Signe Jenny Bengtson
E-mail: SJB@dma.dk
Telefon: +45 72196087
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.soefartsstyrelsen.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/355468
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=328316&B=SOFARTSSTYRELSEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=328316&B=SOFARTSSTYRELSEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Værft aftale for Søfartsstyrelsens inspektionsfartøj POUL LØWENØRN

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50241000 Reparation og vedligeholdelse af skibe
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aftalen for værft til Søfartsstyrelsens inspektionsfartøj POUL LØWENØRN dækker primærtover at fartøjet skal have foretaget mellemsyn med ca. 2,5 års mellemrum og hovedsyn med ca. 5 års mellemrum. Aftalen dækker alle former for arbejder udført i forbindelse med syn, samt alle typer af ad hoc værft arbejde, herunder ifm. havari og andre uforudsete opgaver, der opstår behov for i aftalens løbetid. Søfartsstyrelsen gør opmærksom på at POUL LØWENØRN ikke er certificeret til at sejle uden for dansk farvand, hvorfor den tilbudte værft kapacitet skal kunne tilgås uden at forlade dansk farvand.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34500000 Skibe og både
34510000 Skibe
34511100 Søgående patruljefartøjer
34930000 Maritimt udstyr
50200000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer
50240000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr
50241100 Reparation af skibe
50242000 Ombygning af skibe
50244000 Istandsættelse af skibe eller både
50245000 Modernisering af skibe
50246000 Vedligeholdelse af havneudstyr
50246100 Tørdokning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling efter udbudslovens §§61-66. Ordregiverforbeholder sig retten til at tildele på baggrund af de indledende tilbud (INDO).

POUL LØWENØRN er statens inspektionsfartøj. Skibet beskæftiger sig med at vedligeholdeog skifte flydende og stationær afmærkning i de danske farvande samt udførerspecialopgaver som fx sø opmåling, dykkeropgaver og sø redning i samarbejde med andreministerier. Skibet deltager desuden ofte i forskellige forskningsopgaver og forsøg.

Skibs navn POUL LØWENØRN

Flagstat. Dansk

Søfartsstyrelsens nr. D 3912

IMO nr. 9250969

Kaldesignal OZZX

Reder Søfartsstyrelsen

Byggeværft Esbjerg Oilfield Services

Byggeår 2001

Klasse Lloyds Register

Klassebetegnelser 100A1 ICE CLASS 1 A

Hoveddimensioner:

Længde overalt 53,44 m

Længde pp. 47.00 m

Bredde moulded 10,55 m

Dybgang til under køl 3,314 m

Deplacement til sommerdybgang 1203,57 t

Let skibs vægt 739,18 t

Dødvægt til sommer dybgang 464,39 t

Brutto tonnage 829 bt

Netto tonnage 248 nt.

Maskineri:

Skibet er diesel elektrisk med 2 stk. Aquamaster fremdrivnings anlæg, type US 1701, hver på749 kw.

Der er 2 stk. Ulstein bovpropeller type T 7398/99, hver på 187 kw.

Til el. produktion er der 4 stk. Cummins dieselmotorer.

2. stk. 14 cyl. Cummins KTA 50-D på 1485 HP.

2. stk. 12 cyl. Cummins VTA-28-D på 750 HP.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsningen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en samlet afvejning på baggrund af hvilke ansøgere der 1) har dokumenteret de mest relevante sammenlignelige referencer jf. beskrivelsen i punkt II.1.4 og II.2.4, samt beskrivelsen i kravspecifikationen, 2)har dokumenteret de mest relevante/egnede produktionsfaciliteter, samt 3) i hvilket omfang ansøgerne råder over én eller flere arbejdsformænd, der kan tale og forstå dansk.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

1) En liste over de 3 betydeligste sammenlignelige leverancer. Referencerne må ikke være ældre end 5 år.

Kun referencer, der vedrører leverancer, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive

taget i betragtning for at vurdere hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante sammenlignelige leverancer, og om mindstekravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt jf. nedenstående.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af hvilke sammenlignelige relevante arbejder der har været udført under leverancen, ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen, den økonomiske samlede værdi af leverancen (beløb i dkk), navnet på kunden (modtager), navnet på skibet, skibstypen, længde-, bredde- og dybdemål for skibet, oplysning om fremdrivningssystem, samt klasseregler.

2) En beskrivelse af ansøgers faciliteter til brug for arbejdet, herunder beskrivelse af dokfaciliteter som værftet råder over og som kan tilgås uden at forlade dansk farvand, fx i forhold til overdækning, varmestyring og ventilation, værkstedsfaciliteter og nærhed af disse i forhold til dokfaciliteter, beskrivelse af kajanlæg, samt krankapaciteter, fx i forhold til antal, typer og løftekapacitet.

3) En beskrivelse af, om værftet kan udføre klassegodkendt arbejde under klassifikationsselskabet Lloyds Register, hvor POUL LØWENØRN er klasset.

4) En beskrivelse af i hvilket omfang ansøger råder over projektledere og arbejdsformænd, der kan tale og forstå dansk.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgeren skal som minimum kunne dokumentere 1) mindst én reference, der dokumenterer erfaring med sammenlignelige opgaver, 2), at der rådes over en dok, som kan tilgås fra danske farvande, og hvor skibet kan tørlægges med mulighed for overdækning og opvarmning for aktuelle arbejder på skibet, at der forefindes monteringskaj med adgang for lastbil med en normal lastet 20ft container (20 TEU), samt at der rådes over en kran som kan løfte en normal lastet 20ft container, 3) at værftet kan udføre klassegodkendt arbejde underklassifikationsselskabet Lloyds Register, 4) at værftet råder over en eller flere projektledere, der kan tale og forstå dansk, 5) at ansøgeren har truffet foranstaltninger til sikring af kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, som ansøgeren vil anvende ved udførelsen af rammeaftalen, f.eks. i henhold til ISO9001, ISO14001, ISO 45001/OHSAS18001, eller tilsvarende.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/05/2022
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/05/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

I relation til punkt III.1.3) bemærkes, at Søfartsstyrelsen har vurderet, at det er nødvendigt at tage stilling til referencer, som er op til 5 år gamle med henblik på at sikre tilstrækkelig konkurrence, idet der er tale om en ydelse, der sjældent udbydes, jf. udbudsloven § 155, stk.1, nr. 2.

Vedrørende pkt. II.1.5): Rammeaftalens anslåede værdi er kr. 4,5 mio., mens rammeaftalens maksimale værdi er kr. 9 mio. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerhed om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for Søfartsstyrelsens mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid.

Ordregiver anvender udbudsformen udbud med forhandling med afsæt i udbudslovens § 61stk.1, c), med særlig henvisning til opgavens art, og ordregivers ufuldstændige fornemmelse af hvilke krav markedet kan opfylde, herunder ift. rammeaftalens retlige forhold.

Ansøger skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148,stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Inden beslutning om tildeling af rammeaftalen skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Ordregiver forbeholder sig endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at anmode en ansøger ellertilbudsgiver om at fremlægge dokumentation, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt.

En ansøger, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en ansøger, hvis ordregiver har meddelt ansøger, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkeligdokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkeligdokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135,stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

- Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at ansøger ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at ansøgeren ikke er omfattet af § 135,stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2.

- Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikkealle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis ansøger, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fradagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2,eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres foruden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid medudbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/04/2022

Send til en kollega

0.063