23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 091-250544
Offentliggjort
11.05.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

DNBR DOKNING


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Dominique Simon
E-mail: fmi-sd-aam11@mil.dk
Telefon: +45 51467253
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d8ac2d2e-a8f7-44d1-a147-71b86c7d720f/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

DNBR DOKNING

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

FMI skal have etableret en ny rammeaftale vedr. dokning og udvendig vedligehold af Kongeskibet DANNEBROG (DNBR). Nuværende rammeaftale er udløbet, hvorfor den nye aftale forventes at have kontraktstart senest d. 25. september 2022. For at få fastlagt antal mulige værfter, som kan og har interesse for at byde på opgaven, indsendes RFI. Interesserede deltagere kan finde de relevante dokumenter til markedsundersøgelsen på ETHICS (se link punkt 1.3). Hvis I har spørgsmål eller har behov for afklaringer, er I meget velkomne til at kontakte Dominique Simon, mail: FMI-SD-AAM11@MIL.DK . Deadline for svar er mandag d. 23.09.2022 kl. 13:00.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
50241000 Reparation og vedligeholdelse af skibe
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen vedr. DNBR Dokning vedrører gennemførelse af dokning, eftersyn og vedligeholdelsesarbejder, samt alle typer af uforudsete, ikke-planlagte vedligeholdelsesopgaver på DNBR. Denne vedligeholdelse foregår på værftet i månederne oktober/november. Alle arbejder skal udføres i henhold til Lloyds Register og Søfartsstyrelsens regler. DNBR er hjemmehørende på Flådestation Frederikshavn, som er skibets vinterbase. Når DNBR sæson afsluttes, rigges af på Flådestation Frederikshavn, og vinteroverdækning monteres på skibet. Denne vinteroverdækning gør det muligt af udføre vedligeholdelsesarbejder på dæk og overbygning og dækker skibet fra for til agter. Montering af vinteroverdækning fortages af anden civil leverandør, og er ikke en del af denne rammeaftale. Montering af vinteroverdækning sættes i gang hurtigst muligt efter afslutning af togt, for at få lukket skibet af for vejret. DNBR er i vinterperioden kun bemandet med en vedligeholdelsesbesætning, og skibet kan ikke sejle ved egen kraft hverken teknisk eller operativt. DNBR slæbes til værft for dokning.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/08/2022

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/05/2022

Send til en kollega

0.047