23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 100-276925
Offentliggjort
24.05.2022
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

(24.05.2022)
GE Healthcare Danmark A/S
Park Allé 295
2605 Brøndby

GMP løsning til produktion af radioaktivt vand samt håndtering af installationsprojektet.

(05.07.2022)
GE Healthcare Danmark A/S
Park Allé 295
2605 Brøndby

GMP løsning til produktion af radioaktivt vand samt håndtering af installationsprojektet


Region Midtjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Paw Simesen
E-mail: paw.simesen@rm.dk
Telefon: +45 23459855
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

GMP løsning til produktion af radioaktivt vand samt håndtering af installationsprojektet.

Sagsnr.: 1-23-4-72-9-22
II.1.2) Hoved-CPV-kode
31643000 Partikelacceleratorer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Anskaffelsen omfatter en GMP løsning til produktion af radioaktivt vand samt håndtering af installationsprojektet.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 35 532 600.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Regionshospitalet Viborg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Anskaffelsen omfatter en GMP løsning til produktion af radioaktivt vand samt håndtering af installationsprojektet. Leverancen omfatter derfor en 9,6 MeV GE MINItrace, samt synteseenheder samt kvalificering af disse. Ved denne medium energi cyklotron, fås en løsning der opfylder afdelingens behov for produktion af O-15, samt samtidig kan placeres i et rum på ca. 30 m2 med minimale betonvæge (20-30cm). Begrænsningen ift. plads, ønsket isotop produktion (N-13, C-11, Ga-68 og F-18) samt selvafskærmning, er et absolut krav for afdelingen, da de fysiske rammer hverken tillader bunker eller udvidelse af cyklotronrummets areal. Derfor er GE MINItrace den eneste cyklotron på markedet der opfylder pladskravet samt stadig kan producere de ønskede isotoper. Der tilbydes desuden en dansk projektorganisation, der vil stå for installationsprojektet herunder koordinering med alle aktører ifm. byggeriet. Slutteligt fås dansk serviceorganisation, samt undervisning af brugere på dansk.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forskellige serviceniveauer (forebyggende, remote og fulddækkende) samt option på reservedele.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Prisen anført i pkt. II.1.7) er kontraktens værdi inkl. optioner.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Kontrakten er omfattet af udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, idet varen kun kan leveres af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager.

Der findes ikke andre leverandører, som udbyder cyklotroner, som passer til de dimensioner, som ordregiver har til rådighed.

En afsøgning af markedet har afdækket, at der ikke er andre leverandører, som kan levere en cyklotron med selvafskærmning i et rum på ca. 30 m2 der kan producere de krævede isotoper.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18/05/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: GE Healthcare Danmark A/S
CVR-nummer: 26527791
Postadresse: Park Allé 295
By: Brøndby
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 35 532 600.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Kontrakten vil ikke blive indgået før udløb af en standstill periode på 10 dage regnet fra dagen efter offentliggørelse af denne profylaksebekendtgørelse, jf. § 4, stk. 1, nr. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr. 593 af 2.6.2016) – tilgængelig på www.retsinformation.dk

Klage indgives til Klagenævnet for Udbud: Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Region Midtjylland om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4.

Efter underskrift af kontrakten vil Region Midtjylland offentliggøre en tildelingsbekendtgørelse, hvilket vil indlede en klagefrist. Nærmere information om klagefristen vil følge af tildelingsbekendtgørelsen.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/05/2022

Send til en kollega

0.063