23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 100-277913
Offentliggjort
24.05.2022
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Banedanmark

Vindere

Rammeaftale om reparation vedrørende FST og FELB

(24.05.2022)
Dedicom A/S
Herstedøstervej 9
2600 Glostrup

Rammeaftale vedr. reparation ifm. Fail Safe Transmission (FST) og Fuld Elektronisk Linie Blok (FELB)


Banedanmark

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1577
Land: Danmark
E-mail: NLTR@BANE.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale vedr. reparation ifm. Fail Safe Transmission (FST) og Fuld Elektronisk Linie Blok (FELB)

Sagsnr.: Banedanmark
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50220000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Banedanmark har behov for at indgå en rammeaftale vedrørende reparation inden for Fail Safe Transmission (herefter FST) og Fuld Elektronisk Linie Blok (herefter FELB) for at sikre jernbanedrift med udstyr frem til signalprogrammets udrulning er afsluttet i 2030.

Det er vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt at indgå en rammeaftale, da det på nuværende tidspunkt ikke kan specificeres præcis hvornår og hvor meget Banedanmark har behov for at trække på leverandøren. Det er ad hoc og løbende, at der vil være behov for

leverandørens ydelser, og alt efter hvilke eventuelle udfordringer der opstår med FST og

FELB systemerne.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 64 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50220000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Banedanmark har behov for at indgå en rammeaftale vedrørende reparation inden for Fail Safe Transmission (herefter FST) og Fuld Elektronisk Linie Blok (herefter FELB) for at sikre jernbanedrift med udstyr frem til signalprogrammets udrulning er afsluttet i 2030.

Banedanmark offentliggjorde den 17. januar 2022 en forhåndsmeddelelse om markedsdialog, hvor Banedanmark opfordrede alle relevante, potentielle leverandører til at deltage i markedsdialogen med henblik på at afdække det fulde potentiale for de kommende aftaler på området. Ved fristens udløb den 31. januar 2022, kl. 08:00 havde Banedanmark alene modtaget henvendelse fra Dedicom A/S vedr. reparation. Banedanmark agter således at indgå en rammeaftale med Dedicom A/S i henhold til direktiv 2014/24/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) art. 50, litra c, pkt. ii om manglende konkurrence af tekniske årsager. Markedsdialogen dokumenterer netop den manglende konkurrence af tekniske årsager og at specifik viden om FST og FELB vedrørende reparation således ikke er til stede på markedet.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Banedanmark har behov for at indgå en rammeaftale vedrørende reparation inden for Fail Safe Transmission (herefter FST) og Fuld Elektronisk Linie Blok (herefter FELB) for at sikre jernbanedrift med udstyr frem til signalprogrammets udrulning er afsluttet i 2030.

Banedanmark offentliggjorde den 17. januar 2022 en forhåndsmeddelelse om markedsdialog, hvor Banedanmark opfordrede alle relevante, potentielle leverandører til at deltage i markedsdialogen med henblik på at afdække det fulde potentiale for de kommende aftaler på området. Ved fristens udløb den 31. januar 2022, kl. 08:00 havde Banedanmark alene modtaget henvendelse fra Dedicom A/S vedr. reparation. Banedanmark agter således at indgå en rammeaftale med Dedicom A/S i henhold til direktiv 2014/24/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) art. 50, litra c, pkt. ii om manglende konkurrence af tekniske årsager. Markedsdialogen dokumenterer netop den manglende konkurrence af tekniske årsager og at specifik viden om FST og FELB vedrørende reparation således ikke er til stede på markedet.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 015-033905

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Rammeaftale om reparation vedrørende FST og FELB

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
19/05/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Dedicom A/S
CVR-nummer: 20895004
Postadresse: Herstedøstervej 9
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 64 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Efter offentliggørelsen af profylaksebekendtgørelsen afholdes en 10 dages standstill-periode, inden rammeaftalen indgås. Banedanmark forventer således at indgå rammeaftalen tidligst 10 dage efter offentliggørelse af denne profylaksebekendtgørelse.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. § 4 (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

30 dage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen om indgået kontrakt er offentliggjort, idet Banedanmark har offentliggjort en profylaksebekendtgørelse.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/05/2022

Send til en kollega

0.062