23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 107-300083
Offentliggjort
03.06.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Spar 5

Opdateringer

Annullering
(25.11.2022)

I dette udbud forbeholder Ordregiver sig at foretage tildeling på grundlag af det indledende tilbud. Det betyder, at Ordregiver efter gennemgang og evaluering af de indledende tilbud kan beslutte, at der ikke foretages en forhandling af tilbuddene alligevel.

Udbud af vask og leje af linned og beklædning


Spar 5

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Spar 5
Postadresse: Bernstorffsvej 161
By: Charlottenlund
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2920
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Martinus Bredtoft
E-mail: mabre@rudersdal.dk
Telefon: +45 72682036
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/848b133b-93fa-4245-b7fe-2704ae9d1ac0/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/848b133b-93fa-4245-b7fe-2704ae9d1ac0/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/848b133b-93fa-4245-b7fe-2704ae9d1ac0/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/848b133b-93fa-4245-b7fe-2704ae9d1ac0/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af vask og leje af linned og beklædning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører levering af vask og leje af linned og beklædning for plejecentre, rehabiliteringscentre, køkken, tandpleje etc. for Gentofte Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal Kommune. Der udbydes to 7-årige delaftaler til ikrafttræden onsdag d. 1. februar 2023, herunder:

A. Delaftale 1: Vask og leje af linned

B. Delaftale 2: Vask og leje af beklædning.

De ansøgere, som opfordres til afgive tilbud, skal afgive tilbud på begge delaftaler. Kun én tilbudsgiver kan vinde begge delaftaler.

Ordregiver forventer, at det samlede årlige forbrug på vask og leje af linned og beklædning vil være ca. 9 mio. kr., ekskl. moms. Leverandørens vederlag i aftaleperioden vil dog blive fastsat på baggrund af de af leverandøren tilbudte priser og kommunernes faktiske forbrug af leverandørens ydelser. Ordregiver har valgt at udbyde to særskilte delkontrakter, fordi Ordregiver udbyder to forskellige ydelser, en ydelse af vask og leje af beklædning, og en ydelse af vask og leje af linned.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 54 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Linned

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98310000 Vask og rensning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter Leverandørens levering af vask og leje af linned til enhederne i bilag N, ”Adresseliste”. Linned skal opfylde kravene i kravspecifikationen, tilbudslisten og Leverandørens tilbud. Kontrakten omfatter ikke alene de i aftalegrundlaget specifikt beskrevne forpligtelser, men også eventuelle øvrige handlinger, der ikke udtrykkeligt er omtalt, men som måtte være en naturlig eller nødvendig forudsætning for kontraktens hensigtsmæssige gennemførelse. Kommunen har ret til at udvide eller indskrænke antallet af leveringssteder eksempelvis i forbindelse med nyetablering, flytning, nedlæggelse eller sammenlægning af leveringssteder. Eventuelle ændringer sker med et passende varsel.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 27 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2023
Slut: 01/02/2030
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Enhederne ”Bank-Mikkelsensvej-området”, ”Social og Handicap” og ”Hjemmeplejen” i Gentofte Kommune er med på option. Dette fremgår af bilag N: Adresselister, hvor enhederne under ”Opti-on” også har udfyldt, hvilken type option, de ønsker. Optionen skal anvendes af hele enheden inden for 1 år efter kontraktstart. Optionen gælder ikke pr. leveringsadresse men pr. enhed. Dette betyder, at når en enkelt adresse under Hjemmeplejen ønsker at anvende optionen skal hele Hjemmeplejen hos Gentofte Kommune anvende optionen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Beklædning

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98310000 Vask og rensning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter Leverandørens levering af vask og leje af beklædning til enhederne i bilag N, ”Adresseliste”. Beklædning skal opfylde kravene i kravspecifikationen, tilbudslisten og Leverandørens tilbud. Kontrakten omfatter ikke alene de i aftalegrundlaget specifikt beskrevne forpligtelser, men også eventuelle øvrige handlinger, der ikke udtrykkeligt er omtalt, men som måtte være en naturlig eller nødvendig forudsætning for delaftalens hensigtsmæssige gennemførelse. Kommunen har ret til at udvide eller indskrænke antallet af leveringssteder eksempelvis i forbindelse med nyetablering, flytning, nedlæggelse eller sammenlægning af leveringssteder. Eventuelle ændringer sker med et passende varsel.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 27 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2023
Slut: 01/02/2030
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Enhederne ”Bank-Mikkelsensvej-området”, ”Social og Handicap” og ”Hjemmeplejen” i Gentofte Kommune er med på option. Dette fremgår af bilag N: Adresselister, hvor enhederne under ”Opti-on” også har udfyldt, hvilken type option, de ønsker. Optionen skal anvendes af hele enheden inden for 1 år efter kontraktstart. Optionen gælder ikke pr. leveringsadresse men pr. enhed. Dette betyder, at når en enkelt adresse under Hjemmeplejen ønsker at anvende optionen skal hele Hjemmeplejen hos Gentofte Kommune anvende optionen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Under fanebladet del IV ”Udvælgelseskriterier” skal Ansøger erklære ved at sætte kryds i alpha, at Ansøger opfylder alle de udvælgelseskriterier, som er angivet i afsnit 4.3, herunder at Ansøger har haft en gennemsnitlig årlig omsætning på minimum 30.000.000 kr. i de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Ansøgere, der har eksisteret i kortere tid, skal have en gennemsnitlig årlig omsætning tilsvarende ovennævnte i den periode, Ansøger har eksisteret.

Ansøger skal have haft en positiv egenkapital de seneste 3 år afsluttede regnskabsår, eller for Ansøger, der har eksisteret kortere tid, en positiv egenkapital i den periode, Ansøger har eksisteret.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal have erfaring fra minimum 3 lignende kontrakter med en offentlig ordregiver inden for de seneste 3 år.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver angiver mindst 3 og højst 5 relevante referencer. Følgende skal være indeholdt for hver reference:

- Kundens navn (evt. kontaktoplysninger på kunde samt kontaktperson hos kunden)

- Opgavens størrelse (kontraktsum ekskl. moms)

- Tidspunktet for opgaven (kontraktindgåelsestidspunkt, igangsætning, afslutning/status på leverancen

- Beskrivelse af opgaven

Det er et minimumskrav at ovennævnte referencer har en kontrakt periode der ligger inden for de seneste 3 kalenderår og at referencen vedrører en lignende leveringsaftale. En lignende leverings-aftale er enhver form for levering af linned- og beklædningsordning for sundhedssektoren for ind-købsfællesskaber eller større kunder med mange leveringsadresser.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren skal til enhver tid overholde:

• NIR

• Erhvervsvaskeriernes branchestandard - Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning januar 2021

• Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9204 af 8. juni 2011 om arbejdsbeklædning inden for sundheds-og plejesektoren

• DS 2451-8

• Vaskeriet har Svanemærket, opfylder kravene til Svanemærket eller har tilsvarende mærkning

• At alt beklædning opfylder standerne til STANDARD 100 af OEKO-TEX, STeP AF OEKO-TEX, eller opfylder kravene til tilsvarende standarder. Dog kan enkelte beklædningstyper undtages fra kravet om Øko-Tex Standard 100, såfremt markedet ikke kan efterleve dette.

• Relevante certificeringer for sikring af kvalitet og levering f.eks. ISO 9001.

• Alt beklædning skal være nikkelfr

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/07/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/07/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

I dette udbud forbeholder Ordregiver sig at foretage tildeling på grundlag af det indledende tilbud. Det betyder, at Ordregiver efter gennemgang og evaluering af de indledende tilbud kan beslutte, at der ikke foretages en forhandling af tilbuddene alligevel.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/06/2022

Send til en kollega

0.062