23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 107-302824
Offentliggjort
03.06.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Norlys Holding A/S

EU-udbud af krafttransformere


Norlys Holding A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Norlys Holding A/S
CVR-nummer: 25 48 21 90
Postadresse: Tietgensvej 4
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina Vestergaard Larsen
E-mail: chrlar@norlys.dk
Telefon: +45 30189694
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://norlys.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: N1 A/S
CVR-nummer: 25154150
Postadresse: Edison Park 1
By: Esbjerg N
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina Vestergaard Larsen
E-mail: chrlar@norlys.dk
Telefon: +45 30189694
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://n1.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: N1 Randers A/S
CVR-nummer: 29312435
Postadresse: Edison Park 1
By: Esbjerg N
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6715
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina Vestergaard Larsen
E-mail: chrlar@norlys.dk
Telefon: +45 30189694
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://n1.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6b073613-758f-47bc-8422-16b288814e66/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6b073613-758f-47bc-8422-16b288814e66/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6b073613-758f-47bc-8422-16b288814e66/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud af krafttransformere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver har behov for anskaffelse af krafttransformere til hele forsyningsområdet.

Norlys Holding A/S udbyder Aftalen på vegne af:

- Norlys Holding A/S, Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg CVR-nr. 25 48 21 90

- N1 A/S, Edison Park 1, 6715 Esbjerg N CVR-nr. 25 15 41 50

- N1 Randers A/S, Edison Park 1, 6715 Esbjerg N, CVR-nr. 29 31 24 35,

De tre selskaber fra Norlys kan hver især trække på Aftalerne efter behov. Norlys Holding A/S er den ansvarlige for udbuddets tilrettelæggelse og gennemførelse, og Aftalerne indgås af alle tre selskaber. Fra aftalestart vil det primært være Norlys Holding A/S og N1 A/S der trækker på aftalerne. N1 Randers A/S træk på aftalerne vil udgøre en mindre del af det samlede behov. Grundet planlagte system- og organisationsændringer i løbet af aftaleperioden, forventes det, at det primært på sigt vil være Norlys Holding A/S, der vil trække på aftalen på vegne af alle tre selskaber.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: HSS-TA21

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31170000 Transformatorer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af 1 stk. 60/10 kV, 20 MVA transformer til levering i februar 2024.

For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 01/03/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil samlet set prækvalificere op til 5 Ansøgere for hver delaftale. Hvis flere end 5 Ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse pr. delaftale, udvælges de Ansøgere, der har de mest sammenligne og relevante referencer for den udbudte opgave.

I forbindelse med udvælgelsen vil Ordregiver lægge positiv vægt på erfaring med følgende referenceområder:

- Leverancer der indeholder flest af de udbudte typer krafttransformere

- Antal leverede krafttransformere af de udbudte typer

Ansøger kan maksimalt angive fem (5) referencer pr. delaftale. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette er også gældende for et konsortium, et joint venture eller andre sammenslutninger af virksomheder, eller såfremt Ansøger baserer sin tekniske og faglige kapacitet på en underleverandør.

Såfremt Ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de seneste fem (5) referencer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: SKE-KT22

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31170000 Transformatorer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af 1 stk. 60/20 kV, 20 MVA transformer til levering i januar 2024.

For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 01/02/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil samlet set prækvalificere op til 5 Ansøgere for hver delaftale. Hvis flere end 5 Ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse pr. delaftale, udvælges de Ansøgere, der har de mest sammenligne og relevante referencer for den udbudte opgave.

I forbindelse med udvælgelsen vil Ordregiver lægge positiv vægt på erfaring med følgende referenceområder:

- Leverancer der indeholder flest af de udbudte typer krafttransformere

- Antal leverede krafttransformere af de udbudte typer

Ansøger kan maksimalt angive fem (5) referencer pr. delaftale. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette er også gældende for et konsortium, et joint venture eller andre sammenslutninger af virksomheder, eller såfremt Ansøger baserer sin tekniske og faglige kapacitet på en underleverandør.

Såfremt Ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de seneste fem (5) referencer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3: LYK-KT21, GLS-KT21-4 og NN-KT21-22

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31170000 Transformatorer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af 1 stk. 60/10 kV, 25 MVA transformer til levering i juni 2024. Optioner: 4 stk. 60/10 kV, 40 MVA transformer og 2 stk. 60/10 kV, 31,5 MVA transformer til levering 18 måneder fra ordre.

For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 01/07/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil samlet set prækvalificere op til 5 Ansøgere for hver delaftale. Hvis flere end 5 Ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse pr. delaftale, udvælges de Ansøgere, der har de mest sammenligne og relevante referencer for den udbudte opgave.

I forbindelse med udvælgelsen vil Ordregiver lægge positiv vægt på erfaring med følgende referenceområder:

- Leverancer der indeholder flest af de udbudte typer krafttransformere

- Antal leverede krafttransformere af de udbudte typer

Ansøger kan maksimalt angive fem (5) referencer pr. delaftale. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette er også gældende for et konsortium, et joint venture eller andre sammenslutninger af virksomheder, eller såfremt Ansøger baserer sin tekniske og faglige kapacitet på en underleverandør.

Såfremt Ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de seneste fem (5) referencer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Norlys har ret men ikke pligt til at gøre brug af optionerne i delaftale 3. Såfremt Norlys ønsker at gøre brug af optionerne, skal Norlys give Leverandøren skriftlig meddelelse herom senest den 31. december 2023. I den skriftlige meddelelse skal Norlys angive, hvilke optioner Norlys ønsker at benytte sig sig af. Den skriftlige meddelelse skal betragtes som en ordre og leveringstiden for hver enkelt transformer bestilt som følge af udnyttelsen af en option, er 18 måneder regnet fra den dato hvor den skriftlige meddelelse er afsendt fra Norlys og til Leverandøren.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4: LND-KT21, SBS-KT21, RHJ-KT21 og RKØ-KT21

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31170000 Transformatorer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af 1 stk. 60/15 kV, 20 MVA transformer til levering i april 2024, 1 stk. 60/15 kV, 20 MVA transformer til levering i marts 2024, 1 stk. 60/15 kV, 20 MVA transformer til levering i maj 2024 og som option 1 stk. 60/15 kV, 20 MVA transformer til levering i juni 2024

For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 01/06/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil samlet set prækvalificere op til 5 Ansøgere for hver delaftale. Hvis flere end 5 Ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse pr. delaftale, udvælges de Ansøgere, der har de mest sammenligne og relevante referencer for den udbudte opgave.

I forbindelse med udvælgelsen vil Ordregiver lægge positiv vægt på erfaring med følgende referenceområder:

- Leverancer der indeholder flest af de udbudte typer krafttransformere

- Antal leverede krafttransformere af de udbudte typer

Ansøger kan maksimalt angive fem (5) referencer pr. delaftale. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette er også gældende for et konsortium, et joint venture eller andre sammenslutninger af virksomheder, eller såfremt Ansøger baserer sin tekniske og faglige kapacitet på en underleverandør.

Såfremt Ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de seneste fem (5) referencer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Norlys har ret men ikke pligt til at gøre brug af optionen i delaftale 4. Såfremt Norlys ønsker at gøre brug af optionen, skal Norlys give Leverandøren skriftlig meddelelse herom senest den 31. december 2023. I den skriftlige meddelelse skal Norlys angive, hvilke optioner Norlys ønsker at benytte sig sig af. Den skriftlige meddelelse skal betragtes som en ordre og leveringstiden for hver enkelt transformer bestilt som følge af udnyttelsen af en option, er 18 måneder regnet fra den dato hvor den skriftlige meddelelse er afsendt fra Norlys og til Leverandøren.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 5: Rammeaftale

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31170000 Transformatorer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 5 indgås som rammeaftaler med alle prækvalificerede ansøgere til Delaftale 5 til at varetage de heraf omfattede krafttransformere. Konkurrencen genåbnes således ved hver konkret ordre inden for rammerne af betingelserne i Bilag L - Miniudbudsmateriale, udkast.

Den estimerede samlede volumen af Rammeaftalen inkl. optioner er: 10-20 stk. krafttransformere pr. år og i alt 70-140 krafttransformere. Endvidere forbeholder Ordregiver sig ret til at udbyde én eller flere kraftransformere på én gang.

Estimatet er Ordregivers bedste bud ud fra historisk forbrug samt forventet øget aktivitet. Estimaterne er samtidig beregnet ud fra en forventning om, at det årlige forbrug ved slutningen af ordreperioden er højere end ved starten af ordreperioden. Estimatet er ikke bindende for Ordregiver.

Den maksimale samlede volumen af Rammeaftalen inkl. optioner er: 175 stk. krafttransformere.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 01/09/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan som option beslutte at forlænge Aftalen på uændret vilkår op til 2 gange, med op til 12 måneder for hver forlængelse.

Ordregiver er berettiget til et udnytte de udbudte optioner, hvorfor Tilbudsgiveren er forpligtiget til at acceptere udnyttelsen af disse.

Ordregiver skal give Leverandøren skriftlig meddelelse senest 6 måneder før en option ønskes udnyttet.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil samlet set prækvalificere op til 5 Ansøgere for hver delaftale. Hvis flere end 5 Ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse pr. delaftale, udvælges de Ansøgere, der har de mest sammenligne og relevante referencer for den udbudte opgave.

I forbindelse med udvælgelsen vil Ordregiver lægge positiv vægt på erfaring med følgende referenceområder:

- Leverancer der indeholder flest af de udbudte typer krafttransformere

- Antal leverede krafttransformere af de udbudte typer

Ansøger kan maksimalt angive fem (5) referencer pr. delaftale. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette er også gældende for et konsortium, et joint venture eller andre sammenslutninger af virksomheder, eller såfremt Ansøger baserer sin tekniske og faglige kapacitet på en underleverandør.

Såfremt Ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de seneste fem (5) referencer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'et oplyse egenkapital og soliditetsgrad for hvert af de seneste to afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det et mindste krav at:

- Ansøger har en positiv egenkapital i hvert af de seneste to afsluttede og reviderede regnskabsår.

- Ansøger har en soliditetsgrad på 20 % i hvert af de seneste to afsluttede og reviderede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger bedes oplyse følgende pr. reference:

- Modtager af leverancen herunder oplysninger om virksomhedstype.

- Beskrivelse af leverancen, herunder leveringssted, specifikation af det leverende produkt (størrelse, korrosionsklasse, støjniveau angivet i dB(A)) samt antal. Også gerne oplysninger om leverancen er udført i henhold til en rammeaftale eller enkeltstående levering samt gerne ca. økonomisk omfang af leverancen.

- Angivelse af årstal eller periode for udførelsen af leverancen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst tre (3) sammenlignelige referencer inden for de seneste tre (3) år, der dokumenterer Ansøgers betydeligste referencer af 50-72,5 kV krafttransformere, som er tilsvarende de udbudte.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ordregiver vil samlet set prækvalificere op til 5 Ansøgere for hver delaftale. Hvis flere end 5 Ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse pr. delaftale, udvælges de Ansøgere, der har de mest sammenligne og relevante referencer for den udbudte opgave.

I forbindelse med udvælgelsen vil Ordregiver lægge positiv vægt på de erfaring med følgende referenceområder:

- Leverancer der indeholder flest af de udbudte typer krafttransformere

- Antal leverede krafttransformere af de udbudte typer

Ansøger kan maksimalt angive fem (5) referencer pr. delaftale. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette er også gældende for et konsortium, et joint venture eller andre sammenslutninger af virksomheder, eller såfremt Ansøger baserer sin tekniske og faglige kapacitet på en underleverandør.

Såfremt Ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de seneste fem (5) referencer.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/06/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 1 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i prækvalifikationen gennemføres elektronisk via Ethics ved udfyldelse af ESPD’et. Ansøger skal registrere sig i Ethics og udfylde ESPD’et.

ESPD'et er et foreløbigt bevis for at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 - 6 jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10 samt de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136, jf. implementeringsbekendtgørelses § 10. Ansøger skal oplyse virksomhedens navn, CVR nr., postadresse og kontaktperson.

Krav til ESPD dokumentation fremgår af udbudsbetingelserne. Ordregiver indhenter dokumentation jf. prækvalifikationsmaterialets for udelukkelse og egnethed i umiddelbar forlængelse af prækvalifikationen.

Ordregiver forbeholder sig retten, til at tildele aftaler på baggrund af det indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger.

For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/05/2022

Send til en kollega

0.047