23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 126-358551
Offentliggjort
04.07.2022
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Region Sjælland

Ambulancekøretøjer, specialambulancekøretøjer og køretøjer til liggende patienttransport


Region Sjælland

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Julie Gerberg Carlsen
E-mail: jujg@poulschmith.dk
Telefon: +45 61245146
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Julie Gerberg Carlsen
E-mail: jujg@poulschmith.dk
Telefon: +45 61245146
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rm.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs vej 30
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Julie Gerberg Carlsen
E-mail: jujg@poulschmith.dk
Telefon: +45 61245146
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://rn.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Julie Gerberg Carlsen
E-mail: jujg@poulschmith.dk
Telefon: +45 61245146
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Ambulancekøretøjer, specialambulancekøretøjer og køretøjer til liggende patienttransport

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34114121 Ambulancer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører en rammeaftale om anskaffelse af ambulancekøretøjer, specialambulancekøretøjer og køretøjer til liggende patienttransport. Region Sjælland indgår ikke rammeaftale på de øvrige regioners vegne. Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Hovedstaden indgår rammeaftaler på egen hånd ved at udnytte optionen. Rammeaftalen løber i 4 år, dog skal køretøjerne leveres med en service- garantireparationsaftale i år 1 og 2 efter levering samt med option på udvidet serviceaftale i op til 4 år efter levering af køretøjet.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34114120 Køretøjer til paramedicinsk brug
34211200 Karosserier til ambulancer
34300000 Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil
50111000 Forvaltning af bilpark, reparations- og vedligeholdelsestjenesteydelser
50112000 Reparation og vedligeholdelse af biler
50117200 Ombygning af ambulancer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se tidligere bekendtgørelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, sikkerhed og arbejdsmiljø / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Levering / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Hovedstaden har option på at indgå rammeaftalen på egen hånd.

Udbuddet omfatter option på følgende tilkøb:

— Option på udvidet serviceaftaleservice i år 3 og 4 fra Leverancen eller fra 200.000 kilometer og op til 400.000 kilometer (afhængig af hvad der kommer først)

— Option på supplerende udrykningshorn, som er særlig anvendeligt i vejkryds og ved tæt trafik. Fx "Howler", "Rumbler", tryk-luftsdrevet "Martin-horn" eller tilsvarende.

— Option sideforskydeligt båreleje

— Option på køleskab/køleskuffe

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 084-223957
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Ambulancekøretøjer, specialambulancekøretøjer og køretøjer til liggende patienttransport

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/06/2022

Send til en kollega

0.078