23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 127-361738
Offentliggjort
05.07.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

VandCenter Syd A/S

Vindere

Udbud på måtteservice

(11.11.2022)
Elis Danmark A/S
Tobaksvejen 22
2860 Søborg

Udbud på måtteservice


VandCenter Syd A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: VandCenter Syd A/S
CVR-nummer: 17414003
Postadresse: Vandværksvej 7
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Dorthe Nørregaard Hansen
E-mail: dnh@samaqua.dk
Telefon: +45 40739395
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Langeland Forsyning A/S
CVR-nummer: 32565093
Postadresse: Nørrebro 207A
By: Rudkøbing
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5900
Land: Danmark
Kontaktperson: Dorthe Nørregaard Hansen
E-mail: dnh@samaqua.dk
Telefon: +45 40739395
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vand & Affald (Svendborg Forsyningsservice A/S)
CVR-nummer: 33081146
Postadresse: Ryttermarken 21
By: Svendborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5700
Land: Danmark
Kontaktperson: Dorthe Nørregaard Hansen
E-mail: dnh@samaqua.dk
Telefon: +45 40739395
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nyborg Forsyning og Service A/S
CVR-nummer: 25535456
Postadresse: Gasværksvej 2
By: Nyborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5800
Land: Danmark
Kontaktperson: Dorthe Nørregaard Hansen
E-mail: dnh@samaqua.dk
Telefon: +45 40739395
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kerteminde Forsyning A/S
CVR-nummer: 32079253
Postadresse: Kohaven 2
By: Kerteminde
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5300
Land: Danmark
Kontaktperson: Dorthe Nørregaard Hansen
E-mail: dnh@samaqua.dk
Telefon: +45 40739395
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Renovation A/S
CVR-nummer: 17414070
Postadresse: Snapindvej 21
By: Odense V
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5200
Land: Danmark
Kontaktperson: Dorthe Nørregaard Hansen
E-mail: dnh@samaqua.dk
Telefon: +45 40739395
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/samaqua/tenderinformationshow.aspx?Id=115469
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på måtteservice

Sagsnr.: 115469
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af måtteservice, herunder leje af måtter samt afhentning og udlægning på anvist sted, transport til vaskeri, vask på tilbudsgivers vaskeri. Udbuddet omfatter også afhentning og udlægning på anvist sted, transport til vaskeri, vask på tilbudsgivers vaskeri af Ordregivers egne måtter.<br>Aftalen omfatter også rådgivning i forbindelse med valg af måttetype, størrelse og skiftefrekvens.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98312000 Tekstilrensning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af måtteservice, herunder leje af måtter samt afhentning og udlægning på anvist sted, transport til vaskeri, vask på tilbudsgivers vaskeri. Udbuddet omfatter også afhentning og udlægning på anvist sted, transport til vaskeri, vask på tilbudsgivers vaskeri af Ordregivers egne måtter.<br>Aftalen omfatter også rådgivning i forbindelse med valg af måttetype, størrelse og skiftefrekvens.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende selskaber er Ordregiver på aftalen:VandCenter Syd A/S, Langeland Forsyning A/S, Vand & Affald (Svendborg Forsyningsservice A/S), Nyborg Forsyning og Service A/SKerteminde Forsyning A/S og Odense Renovation A/S.<br><br><br>

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive 1 sammenlignelige referencer, der er udført i løbet af de seneste 3 år fra tidspunktet fra afgivelse af tilbuddet. Med sammenlignelig reference menes enhver form for vask, leje, levering, afhentning og udlægning af måtter til en lignende offentlig myndighed eller privat virksomhed med minimum 5 antal leveringsadresser. Tilbudsgiver må maksimalt angive 5 referencer.Tilbudsgiver skal i beskrivelsen af referencen oplyse: -Ordregiver og kontaktperson hos ordregiver-Tidspunktet for udførelsen af referencen -Kort beskrivelse af opgavens omfang, varighed samt kontaktperson hos den pågældende kunde.

Tilbudsgiver skal være ISO 14001 certificeret.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Med sammenlignelig reference menes enhver form for vask, leje, levering, afhentning og udlægning af måtter til en lignende offentlig myndighed eller privat virksomhed med minimum 5 antal leveringsadresser. Tilbudsgiver må maksimalt angive 5 referencer.&nbsp;

Tilbudsgiver skal i beskrivelsen af referencen oplyse:-Ordregiver og kontaktperson hos ordregiver-Tidspunktet for udførelsen af referencen-Kort beskrivelse af opgavens omfang, varighed samt kontaktperson hos den pågældende kunde.

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere at være ISO 14001 certificeret.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/09/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/09/2022
Tidspunkt: 10:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøger skal som en del af sin ansøgning aflevere et ESPD, hvori ansøger skal afgive erklæringer om følgende forhold:— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6, og stk. 3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt forfalden gæld mv.)— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136, nr. 1 - 3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.)— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 (vedrører tilsidesættelse af gældende forpligtelser inden for det miljømæssige-, sociale- og arbejdsretlig område)— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedrører konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer)— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3 (vedrører alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet), og hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6 (vedrører uretmæssig påvirkning af beslutningsproces m.v.).— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4 (vedrører om ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning)— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5 (vedrører om ansøgeren eller tilbudsgiveren har væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt)— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6 (vedrører om ansøgeren eller tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces)

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/06/2022

Send til en kollega

0.047