23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 143-409106
Offentliggjort
27.07.2022
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Statens Serum Institut

Levering af skåneærmer


Statens Serum Institut

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2022/S 138-393944)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Statens Serum Institut
CVR-nummer: 46837428
Postadresse: Artillerivej 5
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Marie Mels Nielsen
E-mail: mamn@ssi.dk
Telefon: +45 32688418
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ssi.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af skåneærmer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35113410 Beklædning til biologisk eller kemisk beskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Statens Serum Institut udbyder en rammeaftale på levering af skåneærmer.

Ordregivergivers forventede forbrug af skåneærmer er cirka 167.7000 styk per år og er fastsat ud fra regeringens fastsatte grundniveau (Regeringen 2022), fratrukket ordregivers lager af skåneærmer.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter udbudslovens afsnit II.

Udbuddet omfatter alene en tilbudsfase. For yderligere oplysninger om processen og kontraktens omfang henvises til udbudsmaterialet.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/07/2022
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 138-393944

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: ll.1.4)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Linje 1
I stedet for:

Statens Serum Institut udbyder en rammeaftale med flere aktører på levering af skåneærmer.

Ordregivergivers forventede forbrug af skåneærmer er cirka 167.7000 styk per år og er fastsat ud fra regeringens fastsatte grundniveau (Regeringen 2022), fratrukket ordregivers lager af skåneærmer.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter udbudslovens afsnit II.

Udbuddet omfatter alene en tilbudsfase. For yderligere oplysninger om processen og kontraktens omfang henvises til udbudsmaterialet.

Læses:

Statens Serum Institut udbyder en rammeaftale på levering af skåneærmer.

Ordregivergivers forventede forbrug af skåneærmer er cirka 167.7000 styk per år og er fastsat ud fra regeringens fastsatte grundniveau (Regeringen 2022), fratrukket ordregivers lager af skåneærmer.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter udbudslovens afsnit II.

Udbuddet omfatter alene en tilbudsfase. For yderligere oplysninger om processen og kontraktens omfang henvises til udbudsmaterialet.

Afsnit nummer: Vl.3)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Linje 14-17
I stedet for:

- Udbudssystemet:

For at benytte udbudssystemet skal tilbudsgiver oprette en bruger. Tilbudsgiver kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode. Såfremt tilbudsgiver måtte få tekniske problemer ved anvendelse af udbudssystemet, kan tilbudsgiver rette henvendelse til udbudssystemets tekniske support via e-mail:

dksupport@eu-supply.com eller via telefon: +45 70 27 61 70.

- Opdeling af kontrakten:

Henset til aftalens karakteristika opdeles aftalen ikke i delaftaler, jf. udbudslovens § 49, stk. 2. Dette for at skabe det bedst mulige grundlag for samarbejde med én leverandør og for at mindske omkostninger til administration og forvaltning af kontrakter.

- Udelukkelse:

Det er alene de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136, der finder anvendelse i forbindelse med dette udbud. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

- Dokumentation:

- Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens §148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Inden beslutning om tildeling af rammeaftalen skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens § § 151 og 152.

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

o Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3.

Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikkealle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest (max 6 måneder gammel). Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØSland, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

- Tilbud der afleveres efter tilbudsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

- Nærmere detaljer og betingelser for afgivelse af tilbud fremgår af udbudsbetingelserne som er vedlagt udbudsmaterialet.

Læses:

- Udbudssystemet:

For at benytte udbudssystemet skal tilbudsgiver oprette en bruger. Tilbudsgiver kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode. Såfremt tilbudsgiver måtte få tekniske problemer ved anvendelse af udbudssystemet, kan tilbudsgiver rette henvendelse til udbudssystemets tekniske support via e-mail:

dksupport@eu-supply.com eller via telefon: +45 70 27 61 70.

- Opdeling af kontrakten:

Henset til aftalens karakteristika opdeles aftalen ikke i delaftaler, jf. udbudslovens § 49, stk. 2. Dette for at skabe det bedst mulige grundlag for samarbejde med én leverandør og for at mindske omkostninger til administration og forvaltning af kontrakter.

- Udelukkelse:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136, finder og de frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: 1 og 2 i udbudslovens § §137, stk. 1, nr. 1 om overtrædelser på det miljø-, sociale eller arbejdsretlige område og nr. 2 om konkurs mv. , der finder anvendelse i forbindelse med dette udbud. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

- Dokumentation:

- Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens §148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Inden beslutning om tildeling af rammeaftalen skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens § § 151 og 152.

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

o Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3.

Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikkealle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest (max 6 måneder gammel). Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØSland, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

- Tilbud der afleveres efter tilbudsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

- Nærmere detaljer og betingelser for afgivelse af tilbud fremgår af udbudsbetingelserne som er vedlagt udbudsmaterialet.

VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Send til en kollega

0.078