23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 185-524644
Offentliggjort
26.09.2022
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Favrskov Kommune

Udbud af årlig service af AIA- og ADK-anlæg til Favrskov Kommune


Favrskov Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Favrskov Kommune
CVR-nummer: 29189714
Postadresse: Skovvej 20
By: Hinnerup
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8382
Land: Danmark
Kontaktperson: Rene Hilstrøm
E-mail: rehi@favrskov.dk
Telefon: +45 89641010
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://favrskov.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af årlig service af AIA- og ADK-anlæg til Favrskov Kommune

Sagsnr.: 112685
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter installering af Favrskov Kommunes (herefter benævnt Ordregiver) indkøbte ATS8600-C4 Security Management System (forkortes herefter SMS) på ordregivers virtuel serverplatform til styring og kontrol af eksisterende og nye sikringsanlæg hos ordregiver. Endvidere omfatter opgaven komplet konvertering af eksisterende automatiske indbrudsalarmanlæg (AIA) og automatiske adgangskontrolanlæg (ADK) fra nuværende Aritech Alliance platform over på den nye SMS-platform samt kontrolcentraltjeneste til Favrskov Kommune.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 200 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
35120000 Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger
42961100 Adgangskontrolsystem
79711000 Alarm-overvågningstjenester
50710000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger
50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
31625300 Tyverialarmsystemer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave omfatter installering af Favrskov Kommunes (herefter benævnt Ordregiver) indkøbte ATS8600-C4 Security Management System (forkortes herefter SMS) på ordregivers virtuel serverplatform til styring og kontrol af eksisterende og nye sikringsanlæg hos ordregiver. Endvidere omfatter opgaven komplet konvertering af eksisterende automatiske indbrudsalarmanlæg (AIA) og automatiske adgangskontrolanlæg (ADK) fra nuværende Aritech Alliance platform over på den nye SMS-platform samt kontrolcentraltjeneste til Favrskov Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring og service / Vægtning: 40%
Pris - Vægtning: 60
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option - Opstar/opdatering af anlægsoplysninger i Dalux inkl. installationstegninger pr lokation

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 103-289556
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: EMN-2022-02516
Betegnelse:

Kontrakt på årlig service af AIA- og ADK-anlæg til Favrskov Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
20/09/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: ABS ALARM OG SIKKERHED A/S
CVR-nummer: 18851881
Postadresse: Skavholmvej 3 B
By: Lystrup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8520
Land: Danmark
Telefon: +45 70200099
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 813 966.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 813 966.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/09/2022

Send til en kollega

0.062