23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
12.09.2022
Udbudstype
Andre

Udbyder

Randers Kommune

Konkurrenceudsættelse af etablering, drift og servicering af offentligt tilgængelige ladestandere i Randers Kommune


Randers Kommune

OpgavebeskrivelseFormålet nærværende konkurrenceudsættelse er at sikre etablering af minimum det antal ladestandere, som Randers Kommune er forpligtet til i henhold til bekendtgørel-se om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger (Ladestanderbekendtgørel-sen ), og samtidig sikre et geografisk bredt funderet ladenetværk i Randers Kommune.

Ladepunkterne skal være offentligt tilgængelige, og der søges én ladeoperatører til at varestå etablering, drift og servicering af disse.
Randers Kommune udbyder således nærværende koncessionskontrakter på etablering, drift og servicering af minimum 138 ladepunkter i Randers Kommune. Hertil indebærer tilbudsafgivelsen en optionspris på opsætning af yderligere ladestandere, som Ordregiver kan benytte sig af efterfølgende, såfremt der måtte være behov herfor. Koncessionshaver har ikke eksklusivret til etablering mv. af disse.

Nærværende konkurrenceudsættelse indebærer at der, hverken i forbindelse med indgåelse af kontrakten eller i kontraktperioden, forventes at ske en betaling fra Ordregiver til koncessionshaver. Risikoen for etablering, drift og service påhviler således alene den kommende koncessionshaver. Koncessionshaver får som modydelse hertil eneret til at virke som ladeoperatør på de offentlige arealer som ladeoperatøren tildeles iht. Tilbudsli-sten.

Koncessionsaftalen konkurrenceudsættes jf. bekendtgørelse om Ordregiveres indgåelse af aftaler om retten til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladepunkters § 2, stk. 1, som følge af en forventet kontrakt-værdi, som er over 1.000.000 kr., men under koncessionsdirektivets tærskelværdi, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 2.2. Bestemmelsen henviser til, at konkurrenceudsættelsen sker på baggrund af en annoncering i overens-stemmelse med udbudslovens § 192 og regler indført efter udbudslovens § 191, stk. 2.
Annonceret12. september 2022 22:34:44 CEST
Deadline7. oktober 2022 12:00:00 CEST
UdbudstypeMindre danske udbud
OpgavetypeBlandet
UdbudsformAndet
CPV kode65000000, 31000000, 51000000
MyndighedstypeKommune

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmaterialehttps://www.ethics.dk/ethics/ca#/tender/c1b4c612-f350-4c3c-b809-790f024d3ab0

Tildelings- og udvælgelseskriterier

TildelingskriterierØkonomisk mest fordelagtige bud
Udvælgelseskriterier

Kontaktperson

NavnKevin Lousen
Telefon+45 87106333
E-mailkelou@bdo.dk

Ordregiver

NavnRanders Kommune
AdresseLaksetorvet 1
8900 Randers
DK
Telefon+45 89151515
E-mailkelou@bdo.dk
WWWranders.dk

Modtager af tilbud

Adresse for modtagelse af tilbudhttps://www.ethics.dk/ethics/ca#/tender/c1b4c612-f350-4c3c-b809-790f024d3ab0

Send til en kollega

0.063