23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 207-592420
Offentliggjort
26.10.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://s2c.mercell.com/today/25584

Udbyder

Dinel A/S

Opdateringer

Annullering
(15.11.2022)

Ordregiver har på grund af mangler i udbudsmaterialet set sig nødsaget til at annullere nærværende udbud.

af 10 kV primære fordelingsanlæg


Dinel A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Dinel A/S
CVR-nummer: 25706900
Postadresse: Knudsminde 10
By: Odder
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8300
Land: Danmark
Kontaktperson: Jakob Nielsen Ferneke
E-mail: jafe@servia.dk
Telefon: +45 31724618
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.servia.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://s2c.mercell.com/buyer/23040
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://s2c.mercell.com/today/25584
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://s2c.mercell.com/today/25584
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

af 10 kV primære fordelingsanlæg

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31210000 Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på en rammeaftale for 10 kV primære fordelingsanlæg inkl. montering og test til brug vedr. distribution af el i Ordregivers forsyningsområde.

Formålet med udbuddet og indgåelse af rammeaftalen er at sikre leverancer af 10 kV primære fordelingsanlæg til hhv. nyanlæg og renovering af Ordregivers elforsyningsanlæg.

Aftalen på den udbudte genstand udbydes som en 4-årig rammeaftale med option på forlængelse i yderligere 2x24 måneder.

Rammeaftalen indgås med én leverandør.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 42 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på en rammeaftale for 10 kV primære fordelingsanlæg inkl. montering og test til brug vedr. distribution af el i Ordregivers forsyningsområde.

Formålet med udbuddet og indgåelse af rammeaftalen er at sikre leverancer af 10 kV primære fordelingsanlæg til hhv. nyanlæg og renovering af Ordregivers elforsyningsanlæg.

Aftalen på den udbudte genstand udbydes som en 4-årig rammeaftale med option på forlængelse i yderligere 2x24 måneder.

Rammeaftalen indgås med én leverandør.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktionalitet / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og service / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 42 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x24 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/11/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager skal være modtaget i klagenævnet:

Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt,

Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/10/2022

Send til en kollega

0.063