23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 216-620299
Offentliggjort
09.11.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Øresundsbro Konsortiet

Opdateringer

Rettelse
(05.12.2022)

II.2.7)
Placing the text to be modified:Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Startdatum
instead of:
Datum: 01-02-2023
Read:
Datum: 10-02-2023

IV.2.2)
Placing the text to be modified:Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
instead of:
Datum: 08-12-2022
Time: 23:59
Read:
Datum: 19-12-2022
Time: 23:59

IV.2.7)
Placing the text to be modified:Anbudsöppning
instead of:
Datum: 09-12-2022
Time: 00:00
Read:
Datum: 20-12-2022
Time: 00:00


Ytterligare information
Mercell annons: https://opic.com/id/afcupmhhoh

Rettelse
(09.12.2022)

IV.2.2)
Placing the text to be modified:Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
instead of:
Datum: 19-12-2022
Time: 23:59
Read:
Datum: 04-01-2023
Time: 23:59

IV.2.7)
Placing the text to be modified:Anbudsöppning
instead of:
Datum: 20-12-2022
Time: 00:00
Read:
Datum: 05-01-2023
Time: 00:00


Ytterligare information
Mercell annons: https://opic.com/id/afaswsquib

Annullering
(21.12.2022)

Motivering för avbrytande
Då det förekommit en större mängd frågor angående utvärderingsmodellen samt avtalsvillkor väljer Øresundsbron att avbryta upphandlingen då risken bedöms som stor att anbudsgivare tolkar dessa delar på olika sätt och att en korrekt utvärdering därmed blir svår att genomföra.
Øresundsbron avser att revidera upphandlingsunderlaget och därefter annonsera upphandlingen ånyo.
Mercell annons: https://opic.com/id/afczsozdol

Beläggningsarbete 2022


Øresundsbro Konsortiet

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Officiellt namn: Øresundsbro Konsortiet
Nationellt registreringsnummer: 24246787
Postadress: Vester Søgade 10
Ort: København V
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Gustaf Persson
E-post: gup@oresundsbron.com
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.oresundsbron.com
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrhkeybuk&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrhkeybuk&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Beläggningsarbete 2022

Referensnummer: 22/29
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50230000 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av utförande av beläggningsarbete samt linjemarkering.

Takvolym: 40 000 000 DKK

Upphandlingsregler

Aktuell upphandling är en upphandling i Danmark underkastad danska upphandlingsregler Udbudsloven, LOV nr 1564 af 15/12/2015.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av utförande av beläggningsarbete samt linjemarkering.

Takvolym: 40 000 000 DKK

Upphandlingsregler

Aktuell upphandling är en upphandling i Danmark underkastad danska upphandlingsregler Udbudsloven, LOV nr 1564 af 15/12/2015.

Kvalitetsbedömning

För att poäng ska erhållas är det viktigt att Leverantören tydligt svarar på efterfrågade kriterier.

Øresundsbron ger en kvalitetsbedömning i 5 nivåer enligt följande:

100 - Leverantörens redovisning av kriteriet bedöms ge ett utomordentligt högt mervärde för Øresundsbron och garantera ett optimalt genomförande och slutresultat med minsta möjliga miljöpåverkan. 75 - Leverantörens redovisning av kriteriet, bedöms ge ett högt mervärde för Øresundsbron med en hög sannolikhet för gott genomförande och slutresultat med låg miljöpåverkan. 50 - Leverantörens redovisning av kriteriet, bedöms ge ett mervärde för Øresundsbron med en begränsad sannolikhet för gott genomförande och slutresultat med låg miljöpåverkan. 25 - Leverantörens redovisning av kriteriet, bedöms ge ett litet mervärde för Øresundsbron med en begränsad sannolikhet för gott genomförande och slutresultat med låg miljöpåverkan. 0 - Leverantörens redovisning av kriteriet, bedöms inte ge något mervärde för Øresundsbron. Om svar utelämnas ger även det 0 poäng.

Samtliga utvärderingsfrågor/kriterier inklusive pris kan ge maximalt 100 poäng i utvärdering och ska inte blandas ihop med ovan siffror.Ovan siffror är en bedömning för respektive utvärderingsfråga/kriterie och tex Att erhålla 100 för utvärderingsfrågan/kriteriet ger 100% av frågans poängviktning, Att erhålla 75 för utvärderingsfrågan/kriteriet ger 75% av frågans poängviktning osv.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/02/2023
Slut: 01/01/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 08/12/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Danska, Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 28/02/2023
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 09/12/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Ort: Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg
Land: Danmark
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
04/11/2022

Send til en kollega

0.094