23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 218-625623
Offentliggjort
11.11.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

I/S Amager Ressourcecenter

Opdateringer

Rettelse
(21.11.2022)

II.2.5
I stedet for:
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
Læses:
Tildelingskriterierne er som følgende:
Kvalitet; Beredskabsplan, Varesortiment og vareprøver samt Serviceorganisation: 50 %
Pris: 50 %


Yderligere oplysninger
ARC har desværre konstateret at tildelingskriterier ikke er blevet angivet i Udbudsbekendtgørelsen. Der er derfor oprettet ændringsbekendtgørelse, hvoraf tildelingskriterierne fremgår.

Indkøb af sikkerhedsudstyr og værnemidler til ARC


I/S Amager Ressourcecenter

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Amager Ressourcecenter
CVR-nummer: 34 20 81 15
Postadresse: Vindmøllevej 6
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Marina Floricikic
E-mail: mafl@a-r-c.dk
Telefon: +45 20370326
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.a-r-c.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1f1369a4-e400-4a60-aea4-6f78d344d2f3/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1f1369a4-e400-4a60-aea4-6f78d344d2f3/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1f1369a4-e400-4a60-aea4-6f78d344d2f3/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: MIljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af sikkerhedsudstyr og værnemidler til ARC

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35113000 Sikkerhedsudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter indkøb af sikkerhedsudstyr og værnemidler til ARC.

De specificerede varer er listet op på baggrund af historiske data. De enkelte varenavne er et udtryk for den kvalitet, der ønskes tilbudt. Varer af en dårligere kvalitet vil ikke blive accepteret.

De i Udbudsmaterialet angivne mængder er ARCs årlige estimerede mængder i kontraktperioden.

Der henvises i øvrigt til Kravspecifikationen for en uddybning af kravene til den udbudte opgave.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Vindmøllevej 6 og Kraftværksvej 25-27, 2300 København S, ARCs genbrugspladser beliggende i København, Frederiksberg. Hvidovre, Dragør/Tårnby samt Affaldsindsamling i København og Tårnby/Dragør.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave omfatter indkøb af sikkerhedsudstyr og værnemidler til ARC.

De specificerede varer er listet op på baggrund af historiske data. De enkelte varenavne er et udtryk for den kvalitet, der ønskes tilbudt. Varer af en dårligere kvalitet vil ikke blive accepteret.

De i Udbudsmaterialet angivne mængder er ARCs årlige estimerede mængder i kontraktperioden.

Der henvises i øvrigt til Kravspecifikationen for en uddybning af kravene til den udbudte opgave.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

ARC har mulighed for at forlænge kontrakten i 4 x 12 måneder til en samlet varighed af kontrakten på op til 8 år.

En eventuel forlængelse af kontrakten sker på uændrede vilkår

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
Non empty span 2-->II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et mindstekrav, at:

• Tilbudsgiver har en soliditetsgrad på minimum 10 % i min. 2 af de 3 seneste reviderede regnskabsår

• Tilbudsgiver har en gældende erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum pr. år på min. 5 mio. kr. pr. personskade

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ARC ønsker sikkerhed for, at den Tilbudsgiver som kontrakten indgås med, har tilstrækkelig teknisk formåen og erfaring til at udføre opgaven fuldt forsvarligt i alle henseender allerede fra kontraktstart. Det er derfor et mindstekrav, at:

• Tilbudsgiver har udformet et kvalitetssikringssystem, som er i kraft og implementeret i virksomheden.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren skal opfylde og overholde vilkårene i ARCs CSR-dokumenter (CSR-Leverandørklausul (Code of Conduct) og CSR-Selvevalueringsskema).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/12/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/12/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Det er en forudsætning for indgåelse af kontrakt, at den vindende Tilbudsgiver fremlægger faktisk dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed. Inden ARC træffer endelig om den vindende Tilbudsgiver, vil ARC indhente endelig dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed, samt at der ikke er grundlag for udelukkelse, jf. udbudsbetingelsernes punkt 12.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/11/2022

Send til en kollega

0.062