23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 228-656152
Offentliggjort
25.11.2022
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Region Hovedstaden

Åndedrætsværn FFP2 og FFP3 uden ventil


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Andersen
E-mail: helle.vestergaard.andersen@regionh.dk
Telefon: +45 23108069
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Åndedrætsværn FFP2 og FFP3 uden ventil

Sagsnr.: 21040324
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33199000 Beklædning til medicinsk personale
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af 1.012.500 stk. FFP2 åndedrætsværn uden ventil og 112.500 stk. FFP3 åndedrætsværn uden ventil til EU nødlager, RescEU

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 784 250.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Åndedrætsværn FFP2 uden ventil

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18410000 Beklædningsartikler til specielle formål
35113400 Beskyttelses- og sikkerhedsbeklædning
35113410 Beklædning til biologisk eller kemisk beskyttelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af 1.012.500 stk. FFP2 åndedrætsværn uden ventil til EU nødlager, RescEU.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

RescEU programmet

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Åndedrætsværn FFP3 uden ventil

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18410000 Beklædningsartikler til specielle formål
35113400 Beskyttelses- og sikkerhedsbeklædning
35113410 Beklædning til biologisk eller kemisk beskyttelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af 112.500 stk. åndedrætsværn FFP3 uden ventil til EU nødlager, RescEU.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

RescEU programmet

II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 164-464021
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4700008846
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 1: Åndedrætsværn FFP2 uden ventil

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
18/11/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 11
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Abena A/S
CVR-nummer: 25682742
Postadresse: Egelund 35
By: Aabenraa
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6200
Land: Danmark
Telefon: +45 74311818
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 784 250.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4700008846
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale 2: Åndedrætsværn FFP3 uden ventil

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
18/11/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Abena A/S
CVR-nummer: 25682742
Postadresse: Egelund 35
By: Aabenraa
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6200
Land: Danmark
Telefon: +45 74311818
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 784 250.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver vil udelukke tilbudsgiver, hvis tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, jf. udbudslovens §137, stk. 1, nr. 6, og tilbudsgiver ikke har indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning, eller denne ordning ikke er overholdt.

Der er indgået en kontrakt for begge delaftaler med en samlet værdi på 1.784.250 DKK.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/11/2022

Send til en kollega

0.047