23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 228-657332
Offentliggjort
25.11.2022
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Spar 5

Udbud af vask og leje af linned og beklædning


Spar 5

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Spar 5
Postadresse: Bernstorffsvej 161
By: Charlottenlund
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2920
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Martinus Bredtoft
E-mail: mabre@rudersdal.dk
Telefon: +45 72682036
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/848b133b-93fa-4245-b7fe-2704ae9d1ac0/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af vask og leje af linned og beklædning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører levering af vask og leje af linned og beklædning for plejecentre, rehabiliteringscentre, køkken, tandpleje etc. for Gentofte Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal Kommune. Der udbydes to 7-årige delaftaler til ikrafttræden onsdag d. 1. februar 2023, herunder:

A. Delaftale 1: Vask og leje af linned

B. Delaftale 2: Vask og leje af beklædning.

De ansøgere, som opfordres til afgive tilbud, skal afgive tilbud på begge delaftaler. Kun én tilbudsgiver kan vinde begge delaftaler.

Ordregiver forventer, at det samlede årlige forbrug på vask og leje af linned og beklædning vil være ca. 9 mio. kr., ekskl. moms. Leverandørens vederlag i aftaleperioden vil dog blive fastsat på baggrund af de af leverandøren tilbudte priser og kommunernes faktiske forbrug af leverandørens ydelser. Ordregiver har valgt at udbyde to særskilte delkontrakter, fordi Ordregiver udbyder to forskellige ydelser, en ydelse af vask og leje af beklædning, og en ydelse af vask og leje af linned.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Linned

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98310000 Vask og rensning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter Leverandørens levering af vask og leje af linned til enhederne i bilag N, ”Adresseliste”. Linned skal opfylde kravene i kravspecifikationen, tilbudslisten og Leverandørens tilbud. Kontrakten omfatter ikke alene de i aftalegrundlaget specifikt beskrevne forpligtelser, men også eventuelle øvrige handlinger, der ikke udtrykkeligt er omtalt, men som måtte være en naturlig eller nødvendig forudsætning for kontraktens hensigtsmæssige gennemførelse. Kommunen har ret til at udvide eller indskrænke antallet af leveringssteder eksempelvis i forbindelse med nyetablering, flytning, nedlæggelse eller sammenlægning af leveringssteder. Eventuelle ændringer sker med et passende varsel.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Enhederne ”Bank-Mikkelsensvej-området”, ”Social og Handicap” og ”Hjemmeplejen” i Gentofte Kommune er med på option. Dette fremgår af bilag N.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Beklædning

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98310000 Vask og rensning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter Leverandørens levering af vask og leje af beklædning til enhederne i bilag N, ”Adresseliste”. Beklædning skal opfylde kravene i kravspecifikationen, tilbudslisten og Leverandørens tilbud. Kontrakten omfatter ikke alene de i aftalegrundlaget specifikt beskrevne forpligtelser, men også eventuelle øvrige handlinger, der ikke udtrykkeligt er omtalt, men som måtte være en naturlig eller nødvendig forudsætning for delaftalens hensigtsmæssige gennemførelse. Kommunen har ret til at udvide eller indskrænke antallet af leveringssteder eksempelvis i forbindelse med nyetablering, flytning, nedlæggelse eller sammenlægning af leveringssteder. Eventuelle ændringer sker med et passende varsel.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Enhederne ”Bank-Mikkelsensvej-området”, ”Social og Handicap” og ”Hjemmeplejen” i Gentofte Kommune er med på option. Dette fremgår af bilag N.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 107-300083
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 1: Vask og leje af linned

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale 2: Vask og leje af beklædning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

I dette udbud forbeholder Ordregiver sig at foretage tildeling på grundlag af det indledende tilbud. Det betyder, at Ordregiver efter gennemgang og evaluering af de indledende tilbud kan beslutte, at der ikke foretages en forhandling af tilbuddene alligevel.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/11/2022

Send til en kollega

0.064